Att träffas av en golfboll i huvudet är förenat med ren livsfara.

 – Hade den tagit här så hade det varit godnatt, säger Jonas Lindgren och pekar mot tinningen. Han berättar om en incident för ett antal år sedan då en spelare på banan skadades allvarligt.

Jonas Lindgren är vd och banchef på Bro Hof Slotts golfbana. Han har varit här sedan allt öppnade 2006. Jonas Lindgren står intill en golfbil och pekar och förklarar. Platsen är Brogårdsallén, den mycket vackra vägen som skär mellan den gigantiska banan och ­passerar tre av dess hål. 

Att den just passerar tre av golfbanans hål gör den direkt livsfarlig upprepar Lindgren. Han är märkbart upprörd och pratar snabbt. Vi ska snart återkomma till varför han är upprörd.

– Det har varit tanken ­hela tiden att man inte ska gå i allén under golfsäsongen eftersom detta är förknippat med livsfara, även för oss som arbetar här, säger Jonas Lindgren.

Jonas Lindgren är vd på Bro Hof Slott och har arbetat på golfbanan sedan starten 2005.

Jonas Lindgren är vd på Bro Hof Slott och har arbetat på golfbanan sedan starten 2005.

Fredrik Gustafsson

Alternativ till allén

Vd:n berättar att man anlagt två alternativa vägar: Natur­stigen och kulturpromenaden, som de som önskar njuta av omgivningarna kan ta istället. Men det verkar fungera mindre bra att få folk att välja dessa vägar.

Han söker av området med blicken och säger plötsligt:

– Nej nu är det alldeles för farligt för oss att vara här, vi måste åka vidare nu med en gång.

Bro Hofs golfbana började byggas 2005, The Stadium Course stod klart 2007 och The Castle Course två år senare. Därefter har man utvidgat verksamheten på en rad områden. Att Jonas Lindgren är upprörd har att göra med hur relationen till Upplands-Bro kommun har kommit att utveckla sig de senaste åren.

Bro Hofs två golfbanor klassas som Europas bästa.

Bro Hofs två golfbanor klassas som Europas bästa.

Fredrik Gustafsson

Sökte ej lov

Längs med Brogårdsallén har bolaget nämligen satt upp skyltar för att varna de många Upplands-Brobor som promenerar där om farorna med att göra det. Detta föll inte i god jord hos Upplands-Bro kommun som inledde ett ärende om olovlig skyltning. Enligt lagen får man inte sätta upp skyltar hur som helst utan att ansöka om lov hos kommunen.

Detaljplanen tolkas olika

Jonas Lindgren menar att man vill skydda människor från att skada sig genom att träffas av golfbollar. Kommunen å sin sida menar att skyltarna: ”avvisar allmänheten från att beträda områden som är av betydelse för friluftslivet”. I grunden handlar det om att Bro Hof och kommunen tolkar detaljplanen på olika sätt.

Ärendet med skyltarna överklagades av Bro Hof till länsstyrelsen som ansåg att golfbanan måste söka tillstånd för att sätta upp skyltarna som kommunen reagerat på. Länsstyrelsen konstaterar samtidigt att bygglov har getts som tillåter de utslagsplatser och hål som ligger nära Brogårds­allén i dag.

Jonas Lindgren vid den berörda vägen.

Jonas Lindgren vid den berörda vägen.

Fredrik Gustafsson

Golfbilen parkeras och inne vid långsidan av ett konferensrumsbord i kontorshuset slår vi oss ner. Framför vd:n på bordet ligger högar med kommunala handlingar, kartor och fotografier. Han förklarar att som det är just nu hinner han knappt med sitt egentliga uppdrag, mer och mer tid går till att svara på olika ärenden som kommunen driver.

– Har det varit någonting förr om åren så har miljö- och bygginspektörerna hört av sig, ofta via mejl och påtalat något, ”Jonas, kan ni titta på detta och justera det”, det är det jag har varit van vid, säger Jonas Lindgren och lutar sig tillbaka i stolen. Han tar ett djupt andetag, det låter nästan som en suck.

– Jag blir osäker, hur har jag lyckats sköta det här i sjutton år utan problem? Sen över en dag blir situationen helt förändrad.

Fredrik Gustafsson

”Ingen dialog för fem öre”

Lindgren återkommer till att man är en stor aktör i kommunen och värnar att göra rätt. Men enligt honom var det någonting som förändrades i kommunikationen med kommunen för två år sedan.

Hur skulle du beskriva kommunens agerande?

– Ingen dialog för fem öre. Och väldigt arrogant, ett väldigt extremt myndighets- och maktutövande som inte är riktigt okej.

Vad skulle du önska om du fick sammanfatta?

 – Att det går att ha en dialog igen. Det går inte ha en dialog när vi bara får viten, sanktionsavgifter och utredningar, säger Jonas Lindgren.

Läs kommunens svar här