Beroende på hur man räknar har Enköpings kommun ett 40-tal vägar namn efter personer.

Flera av dessa är lokala, personer som levt i Enköping.

Andra är rikskända, som uppfinnarna som fått ge namn åt vägar i Annelund: kylskåpsuppfinnaren Baltzar von Platen (1898-1984) och propellerns skapare John Ericsson till exempel.

Sedan finns förstås en hel rad gator och vägar uppkallade efter gudar, mytologiska figurer och helgon som St Ilian och St Lars.

De senaste vägarna med namn efter Enköpings­kändisar är de i gamla Bahcoområdet.

Några är redan anlagda och finns där, andra bara planerade men ändå namngivna.

Där ska Matilda Johanssons väg, uppkallad efter uppfinnaren JP Johanssons hustru, anläggas. (JP har en egen gata sedan länge som löper genom hela området).

Döpta efter arbetare

Övriga fem gator är uppkallade efter arbetare på Bahco:

Bil-Oskar hette Johansson, hade en son, Nisse, som blev svensk mästare i boxning och en annan, Folke ”Kubben”, som spelade fotboll i ESK.

Hilma Larsson var den första kvinnan som fick anställning­ på Bahco. När hennes make dog och hon stod ensam med flera barn sägs att JP Johansson själv förbarmade sig och gav henne­ jobb.

Målar-Pelles gata är uppkallad efter en sockertångstillverkare på Triplexfabriken (som låg ungefär där Målar-Pelles gata ska ligga).

”Slipar-Lasse” och ”Borrgubben” (som hette Gustaf Johansson) har en mer svårfångad bakgrund.

Håkan Wall, som skrivit boken om Bahco, berättar:

– De var legendariska trotjänare, duktiga hantverkare som var med väldigt tidigt hos JP Johansson.

Fast så mycket mer vet han inte om dem.

Måste vara död

Hur gör man för att få en gata uppkallad efter sig?

Till att börja med måste man dö. Inga levande får gator­ eller torg uppkallade efter sig i Enköping.

Sedan är det upp till miljö­- och byggförvaltningen att föreslå namn och upp till nämnden att besluta.

Ofta följer de ett tema som kan vara kopplat till platsen– som i fallet Bahco.

Närmast i tur att få namn i Enköping är gatorna i Storskogen på vägen ut mot Bredsand. De kommer att få namn ur konstnären John Bauers värld.