Det blir mörkt i på många platser i landet i år. Ett flertal kommuner planerar nämligen släcka delar av gatubelysningen till vintern för att spara energi, något som kritiserats av ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

– Många känner oro redan­ i dag och rör sig bara på upplysta stråk. Att nu behöva gå runt och vara väldigt rädd och möjligen de facto utsättas för mer våld. Det känns jätteallvarligt, säger Jenny Westerstrand, ordförande, till Aftonbladet.

I Håbo går säkerheten­ först. Det menar Jan Lundberg, avdelningschef på gatu- och parkavdelningen i Håbo kommun.

– Kommunen håller på att se över sina verksamheter för optimering för att kunna energispara, men när det gäller gatubelysning har vi inga sådana­ planer, säger Jan Lundberg till Mitt i Bålsta.

– Trygghet och trafiksäkerhet går i första hand, säger­ han.

Slår på dimmer

Samtidigt är det saker på gång just för att det ska kunna­ sparas pengar.

– Ja, det vi däremot har gjort är att vi har köpt in ett system så att vi kan dimma ner en sträcka. En gång- och cykelsträcka där vi bedömer att det är lite trafik på kvällarna, så det kommer vi få till, säger Jan Lundberg.

Vilken sträcka är det?

– Vi tänker oss gång- och cykelvägen längs Kalmar­leden förbi Bista industriområde. Där är det väldigt lite trafik på nattetid. Så den kan vi dimma ner.

– I övrigt har vi inga planer på att göra något gällande gatubelysningen.

Förutom den vanliga belysningen är nu tiden då julbelysningen ska upp, något som också kan kosta pengar.

– Vi har rätt lite julbelysning i förhållande till många andra kommuner. Det som kan tänkas är att vi kan komma att välja att inte sätta upp all belysning som vi brukar, men det skulle inte få någon större effekt ekonomiskt, utan det är mer av symboliskt värde, att vi gör den åtgärden, menar Jan Lundberg.

– Det mesta av vår julbelysning är ledslingor som är kopplade till gatubelysningen. Det drar inte så mycket.