Kommunen vill bygga en till dagverksamhet för 65-plussare i Trollbäcken. Detta på grund av att det finns ett generellt behov av stöd för äldre i kommunen.

– Vi behöver fler bemannade verksamheter för personer med funktionsnedsättning i Tyresö. I dag slussas de istället ut till andra verksamheter utanför kommunen, säger Tony Thorén, vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden.

Avlastar anhöriga

Dagverksamheten ska ge äldre människor som har en funktionsnedsättning eller sjukdom möjlighet till individuellt stöd och aktivitet under dagtid.

Aktiviteterna kan göra dagen meningsfullare och underlätta för äldre med någon form av vårdbehov att upprätthålla sociala kontakter, samt avlasta arbetet för deras anhöriga.

Det är ett komplement till andra insatser inom socialtjänsten och en behovsprövning görs av förvaltningen.

– Det här kan få en jättestor betydelse för de äldre i Trollbäcken. I dag måste de söka sig till Tyresö centrum så den nya enheten kan öka motivationen att delta i verksamheten, säger Tony Thorén.

Kan bidra till högre kvalitet

I dag har Tyresö två dagverksamheter. Ytterligare en dagverksamhet skulle enligt kommunen innebära ett lägre antal gäster per enhet, vilket man tror kommer bidra till högre kvalitet hos varje verksamhet och en effektivare bemanning.

Utöver dagverksamheten möjliggör förslaget också bostäder i form av ett gruppboende med sex lägenheter. Här ser inte kommunen samma behov i dag, utan verksamheten planeras för framtida behov.

Byggnaden som ska nyttjas har stått tom sedan oktober 2018.

– Tidigare var det en förskoleverksamhet och även ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Under tiden som lokalen har stått tom så har behovet om en till dagverksamhet kommit upp, säger Tony Thorén.