En mer levande stad, friskare luft och mer grönska. Det ska uppnås genom att i Gamla stan skapa en stadsmiljözon.

– Vi vill skapa fler ytor där det går att sitta på uteservering, där barn kan leka och grönska kan finnas. Vi vill förädla vårt historiska hjärta, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Ett vallöfte från rödgröna majoriteten var att införa miljözon klass 3 i Gamla stan, vilket hade inneburit att bara elbilar skulle fått köra där.

Efter att frågan utretts blir alltså lösningen i stället en annan.

– Snarare än att bara titta på luftkvalitet och buller har vi hittat en mer träffsäker och genomgripande förändring för Gamla stan, säger Lars Strömgren.

130 p-platser tas bort

För att göra plats tas en tredjedel av p-platserna på Skeppsbron bort, samt alla platser på Mälartorget, Kornhamnstorg, Storkyrkobrinken, Lilla Nygatan, Munkbrogatan och Munkbrotorget.

Det betyder att runt 90 platser tas bort från västra Gamla stan och 40 från Skeppsbron.

– För de som inte använder bilen mycket finns garage utanför stan, som i Råcksta, Skärholmen eller Norra Djurgårdsstan. Centrala parkeringsplatser vill vi reservera för lastning och lossning, säger Lars Strömgren.

De som måste använda bilen då?

– Vi sparar parkering på Skeppsbron.

Dessutom utreds en ny trafikplan för Gamla stan som ska vara klar sommaren 2025.

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Victor Malmcrona

Mer plats för att gå och cykla

Syftet med utredningen att hitta en trafiklösning som gör att bussar, boende och leveranser smidigt kan ta sig fram, samtidigt som det blir lättare att gå och cykla.

P-platserna ska dock vara borta redan till sommaren 2024. Mälartorget och Kornhamnstorg ska då först bli sommartorg, senare rustas upp permanent. Munkbroleden och Skeppsbron får större plats för fotgängare och cyklister.

"En dimridå"

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) välkomnar beskedet att miljözonen slopas, men är kritisk till att – som han ser det – majoriteten backat från ett vallöfte.

– Att kreativt fundera på hur vi ska få till en bättre stadsmiljö är välkommet, men det är i grunden en dimridå för att undvika att man backar från miljözonen.

– Jag tycker man kan prata vidare om hur Gamla stan kan bli vackrare, men det ska även gå att parkera där.

Katarina Malmgren, ordförande i Gamla stan företagarförening, driver Kompani Kolibri på Köpmangatan.

Katarina Malmgren, ordförande i Gamla stan företagarförening, driver Kompani Kolibri på Köpmangatan.

Pekka Pääkkö

Lättnad för företagare

Bland grannar och småföretagare har det funnits ett starkt motstånd mot miljözon klass 3, bland annat för att det hade kunnat betyda att tusentals turistbussar inte fått åka in i stadsdelen. Att det nu slopas är en lättnad för flera av dem.

– Vi har jobbat hårt för att belysa de negativa konsekvenserna och det är utmärkt att man tagit intryck. Det är som att en sten fallit från hjärtat, säger Katarina Malmgren, ordförande i Gamla stans företagarförening.

Beskedet om p-platserna faller dock inte i lika god jord.

– Många här upplever att det redan finns för få platser. Nu tas de bort utan att det pekas på vart bilarna ska ta vägen i stället.

En del av vallöftet om att införa miljözon klass 3 gällde även delar av City. Det kan fortfarande vara aktuellt.

– Det har vi inte släppt och det utreds fortfarande, säger Lars Strömgren.