År 2050 har blåbussarna i innerstan bytts ut till spårvagnar. Gröna linjen har förlängts från Skarpnäck till Sköndal och Roslagsbanan går till Arlanda.

Men innan dess, redan 2030, går regionaltågen med kvartstrafik från Uppsala genom Stockholm till Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm, och en ny pendellinje finns Uppsala- Stockholms C-Västerås.

Region Stockholms trafikförvaltning har utrett hur framtidens kollektivtrafik ska utformas för att möta befolkningstillväxt och ökat resande, Kollektivtrafikplan 2050.

En miljon fler

Dagens 2 395 679 invånare beräknas öka med 42 procent till dess, alltså med dryga miljonen. Målet är att andelen som reser kollektivt ska öka och bilresandet minska. Då krävs fler och snabbare sätt att ta sig inte bara in och ut ur stan, utan även tvärsöver.

År 2030 ska de nya tunnelbanelinjerna till Barkarby, Arenastaden, Nacka och söderort ha tagits i bruk. Förutom satsningar på regionaltåg och pendel är det busstrafiken som planeras förstärkas vid den tiden.

Snabbare bussar

Superbussar, som är längre än dagens ledbussar, sätts in på strategiska linjer in till Cityterminalen, till exempel från Tyresö.

Vissa busslinjer på tvären blir expressbussar, som 178 och 179 som slås ihop och får en genare sträckning Vällingby-Danderyds sjukhus.

Och när Förbifart Stockholm öppnas införs expressbuss mellan Kungens kurva och Sollentuna.

Cykel och stadsspårväg

Cykelvägnätet ska ansluta till kollektivtrafik, och cykeln kunna tas ombord i fler trafikslag än idag. Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser.

Mer dramatiska förändringar blir det fram till 2050. Då finns en stadsspårväg på busslinje 4:as rutt mellan Gullmarsplan och Frihamnen, på 5:an mellan Solna station och Årstaberg samt 6:an Sundbyberg-Ropsten.

Spårväg syd till Globen

Till det krävs nya eller utbyggda depåer, och även så till Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö, som ska stå klar 2030. Den föreslås sedan förlängas till Globen och kopplas ihop med tvärbanan.

Tvärbanans Kistagren förlängs från Helenelund till Täby centrum under Edsviken via Sjöberg och Kärrdal. Solnagrenen byggs ut till Danderyds sjukhus.

Roslagsbanan får en ny station i Karby på Kårstagrenen, som förlängs till Rimbo och Arlanda.

Fortsätter jobba hemifrån

Kollektivtrafikplanen ska nu ut på remiss innan den fastställs.

Trafikförvaltningen reserverar sig dock för pandemieffekter: "behovet av att resa till arbetet vid vissa tidpunkter eller att överhuvudtaget ha en fysisk arbetsplats kan dock komma att innebära en förändrad bild" skriver de.