100 miljoner kronor per år ska satsas på olika trygghetsinvesteringar på offentliga platser runt om i staden, har den rödgröna majoriteten beslutat. Nu rullas ungefär hälften av summan ut och av den går 4,1 miljoner kronor till Skärholmens stadsdelsområde där satsningar ska göras i Bredäng och Sätra. 

Platserna har valts ut eftersom de pekats ut som otrygga under trygghetsvandringar med boende, bostadsbolag, föreningar och skolor.

Vill att fler ska vistas i området

I området runt Ängens parklek i Bredäng ska man exempelvis förbättra belysningen i gångtunneln och placera ut fyra nya ljusskulpturer, byta ut stängslet mot ett lägre färgglatt staket och lägga ut 100 kvadratmeter natursten som man hoppas ska inbjuda till lek och umgänge för bland annat barnfamiljer. 

– I gångtunneln vid parken så möts folk och gör narkotikaaffärer, därför sätter vi upp mer belysning och förbättrar miljön runt omkring för att inbjuda till lek och vistelse i området och att folk ska vilja stanna kvar där. Det offentliga rummet tillhör ju alla, då kan vi inte tillåta att några suspekta typer lägger beslag på vissa områden, det är i grund och botten en demokratifråga, säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S).

Också i Bredängs centrum hoppas man att fler ska vilja stanna och umgås när belysningen blir bättre. Växtbäddarna görs om för att få bort råttor som brukat bygga bo där.

Tjejer otrygga på gångväg

Belysningen ska även förbättras runt Sätra ridhus. 

– Det är många unga tjejer som rider på Sätra ridanläggning som har tyckt att det är mörkt och otryggt både runt byggnaden och i närheten. Så det ska bli ny belysning vid byggnaden och på vägen till och från anläggningen, säger Alexander Ojanne.

Även på Sätra IP ska det bli bättre belysning och man ska röja bort slyn så att det blir bättre sikt.

– Det ska bli en liknande upprustning som den staden gjort vid Mälarhöjdens IP. Det blev väldigt lyckat och folk upplever det som tryggare där nu, säger Alexander Ojanne.