Södra Roslagen

Fyra års fängelse för våldtäkt mot barn samt 305 000 kronor i skadestånd. Det blev straffet för en tidigare skolanställd som förgrep sig sexuellt på en trettonårig elev.

Mannen har erkänt det inträffade, men hävdar att förhållandet var ömsesidigt och att det därför rört sig om sexuellt utnyttjande av barn, ett brott som ger lägre straff.

Tog kontakt tidigt

Av domen i Attunda tingsrätt framgår att mannen från södra Roslagen jobbade på flickans skola och kom med sexuella antydningar redan då hon var omkring nio år.

När hon fyllt tolv började han skicka meddelanden till henne med sexuellt innehåll som med tiden blev allt grövre.

En anhörig polisanmälde detta tidigt, men förundersökningen lades ned och därför kunde övergreppen fortsätta. Först flera år efter händelsen förstod flickan vidden av det hon råkat ut för och gjorde själv en polisanmälan.

Många övergrepp

Tingsrätten konstaterar att det rört sig om ”ett stort antal övergrepp” som börjat redan då flickan nyss fyllt 13 år, men håller ändå inte med åklagaren om att mannen visat ”särskild hänsynslöshet” och att brotten därför borde bedömas som grova.

Att han var skolanställd, den stora ålderskillnaden eller att flickan upplevt smärta påverkar heller inte tingsrättens bedömning.

”Med hänvisning till det som har sagts ovan är det sammantaget inte utrett att (den åtalade) har visat sådan särskild hänsynslöshet som åklagaren påstått” skriver tingsrätten.