Ett medborgarförslag som politiken­ fick ta ställningen vid sista fullmäktige förra året kom till kommunen under sensommaren 2022.

Här menar förslagsförfattaren att sanden vid Lillsjöbadets strand behöver bytas ut. I dag består den enligt förslaget av ”grövre grus”.

”Förslaget är att man fyller på hela stranden plus några meter ut i vattnet där de små barnen plaskar och leker med sandlådesand”, står det i möteshandlingarna.

Kommunfullmäktige bestämde att medborgar­förslaget skulle skickas vidare till kultur- och fritidsnämnden för beslut.