Region Stockholm säger upp avtalen med Riddarens vårdcentraler i Kista, Märsta och Tyresö. Anledningen är att de fakturerat felaktigt, något som uppdagats vid stickprovskontroller för åren 2018 och 2019.

Dessutom har Riddaren inte betalat in skatt och arbetsgivaravgifter som de ska, och krävs nu på nästan 900 000 kronor av Skatteverket.

Skattemedel

De har heller inte redovisat sin vinst korrekt. Överskottet av tjänst är på 2,7 miljoner mer än företaget redovisat.

– Som en skattefinansierad verksamhet ser vi allvarligt på avtalsparter som inte bedöms lämna korrekta uppgifter till Skatteverket. Det visar på en nonchalans av hanteringen av ersättningen bolagen får av Region Stockholm som är skattemedel, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin i ett pressmeddelande.

19 200 listade patienter

De patienter som är listade hos Riddarens vårdcentraler uppmanas nu vända sig till andra vårdcentraler. Det handlar om 19 200 patienter, och de kommer att få information från regionen om vart de nu kan vända sig.

Enligt regionen finns det tillräcklig kapacitet att ta emot dem på övriga vårdcentraler i Kista, Tyresö och Märsta.

Polisanmält

Den felaktiga faktureringen gör att regionen nu kräver tillbaka pengar från vårdföretaget. Regionen har även polisanmält Riddaren för brister i läkemedelshanteringen.

– Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skickade en begäran om rättelse i juli 2020 och påtalade då att vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte erlagt socialförsäkringsavgifter och skatter. Tillsammans med övriga brister blir den samlade bedömningen att felaktigheterna är så allvarliga att det finns god grund att omedelbart säga upp avtalen, säger Bernsköld.

Har överklagat

Hammad Al Saaid, vd på Riddaren, menar att uppsägningen är felaktig och att han är utsatt för diskriminering av regionen:

– Vi har inte gjort något fel. Skattefrågorna är överklagade och vi har fått anstånd. När det gäller fakturorna har vi fakturerat både för mycket och för lite. Det handlar om 50 000 kronor som vi nu betalat tillbaka, säger han.

Omedelbart

För vårdcentralen i Tyresö blev det en kort etablering. Den öppnade 2019.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-de-oppnar-vardcentral-i-strand/lmrjk!4673509/

Uppdragen för vårdcentralerna sägs upp omedelbart och ska vara helt avslutade senast 30 april 2021. 30–40 anställda berörs.

– Nu får vi försöka samla ihop personalen och kliva av. Sen får vi se om någon annan kan ta över och driva vårdcentralerna vidare, för de behövs i de här områdena, säger Hammad Al Saaid.