När alla vårdplatser på sjukhuset är upptagna och patienter som behöver läggas in blir kvar på akuten – då ökar dödligheten.

Det visar en ny rapport där Björn Af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, är en av författarna.

– Vi ser ett tydligt samband mellan överbelastade akutmottagningar och en ökad dödlighet. Jag är övertygad om att bristen på vårdplatser är en starkt bidragande orsak, säger han.

Och risken är störst i Region Stockholm.

– Det finns för få vårdplatser här, säger han.

Lägst i Europa

Sverige har lägst andel vårdplatser i Europa: 2,1 per 1 000 invånare. Och de har blivit färre, för 20 år sedan var siffran 3,4.

Samtidigt har beläggningsgraden, alltså andelen upptagna vårdplatser, ökat från 80 till 93 procent.

I Stockholm är den ännu högre och var 104 procent under 2019, vilket innebär att sjukhusen tvingas överbelägga vårdavdelningarna och erbjuda platser som de egentligen inte har personal för.

Lång väntan

Ändå blir patienter liggande i korridorerna på akutmottagningar i väntan på en vårdplats.

https://www.mitti.se/nyheter/69-aring-vantade-pa-lakare-pa-sos-akuten-i-19-timmar/repuif!QDgZJ15Hym7QRUQwnW5@gQ/

Visserligen är det positivt att medicinska framsteg gjort att färre behöver läggas in för vård, menar Björn Af Ugglas. Det sparar pengar, och för dem som kan är det bättre att vårdas utanför sjukhus.

– Men om man tar ut segern i förskott blir det farligt. Och det är där vi är, säger han.

25 döda om året

Enligt rapporten ökar dödligheten när akutsjukhusen är överbelastade.

Flera miljoner akutbesök har analyserats, och för dem som anlände när antalet patienter var som allra störst på mottagningarna var risken att dö åtta procent högre än för dem som anlände under normal belastning.

Det motsvarar 25 dödsfall per år – för Stockholms del. I övriga regioner som ingick fanns inga samband mellan överbelastning och ökad dödlighet.

– Säkerhetsmarginalen har krympt. Det handlar både om brist på pengar och svårigheter att rekrytera personal, säger Björn Af Ugglas.

Vårdplatser räddningen

En god tillgång till vårdplatser skulle skydda mot de farliga effekterna av en överbelastad akutmottagning, menar han.

– Vi måste vända detta.