Enligt hissförbundet har Sverige ”Europas äldsta hissbestånd”. Och var femte hiss har säkerhetsproblem.

De runt 24 000 av landets totalt 120 000 hissar som finns i Stockholm är inget undantag.

– Man kan absolut utgå ifrån att flertalet av hissarna i huvudstaden har brister eftersom det är här de största områdena med miljonprogrammet samt gammal bebyggelse finns, säger Anne Geitmann, generalsekreterare på Hissförbundet.

Problemet är att en hiss uppfyller dagens lagkrav om den ansågs vara säker när den togs i bruk – även om hissen är 100 år gammal.

– Det innebär att hissar kan vara godkända och besiktade, utan att de lever upp till de säkerhetskrav som rimligtvis borde ställas på samtliga hissar, säger Anne Geitmann.

Till exempel har många gamla hissar enbart schaktdörrar – och inga korgdörrar – vilket innebär stora risker.

– Vi har upplevt flera allvarliga olyckor under senare år, säger Anne Geitmann.

Hissförbundet anser att det krävs regeländringar för att få bukt med säkerhetsbristerna i hissarna och har legat på Regeringen i frågan. I våras fick Boverket i uppdrag att ta fram förslag på en regeländring för säkrare hissar. Förslaget är tänkt att presenteras i närtid.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholms-coolaste-hiss-som-fortfarande-anvands-efter-64-ar/repqdl!Tim25G6@ejVH6mWXw1JXCg/