Vi träffas i Dalenparken en småkylig oktobermåndag. Föräldrarna, som alla har barn på Almdalen, är frustrerade. Nästa år måste deras barn byta förskola eftersom bostadsrättsföreningen som äger fastigheten ska bygga bostäder i lokalerna.

Kontraktet med förskolekoncernen Academica sades upp i december förra året och löpte ut i oktober i år, men efter ett beslut i Hyresnämnden har förskolan fått sex månaders uppskov. Det innebär att de måste vara ute ur lokalen sista mars 2023. Skälet till uppskovet är att nämnden anser att det är viktigt att "få till en lösning, eller en ordnad avveckling av verksamheten".

– Vi som föräldragrupp är kritiska till att flytten ska ske mitt i terminen. Vi trivs jättebra här. Sonen ska börja skolan nästa höst och som det ser ut nu måste han alltså först byta förskola, och sen börja en ny skola efter semestern, säger Sofia Huldt.

Moa Olsson är rektor på förskolan Almdalen och svarar Mitt i via mejl.

"Vi är självklart väldigt ledsna över detta beslut. Vi har bedrivit en förskola som har varit uppskattad både av barn och föräldrar. Förskolan har verkligen försökt förhandla för att vara kvar i lokalen eller förlänga kontraktet, men utan framgång" skriver hon bland annat.

Letar ny lokal

Förskolan hade velat se en förlängning av avtalet på två år för att hinna hitta en ny lokal eller avveckla verksamheten. Nu letar de efter en ny lokal i området som passar verksamhetens behov.

"I första hand vill vi ha en lokal i närområdet färdig för inflyttning i mars 2023 så att verksamheten ohindrat kan försätta. Föräldrarna har informerats om att det finns lediga platser i en av våra andra verksamheter som det ser ut just nu" skriver Moa Olsson.

De föräldrar som Mitt i träffar tycker att det är sorgligt att barnen splittras strax före sommaren.

– Förskolan är ju en så stor del av barnens värld. Det är hjärtskärande. Mitt i terminen är det också svårt att få en ny plats som man önskar, säger Maria Fahlander.

Nu vädjar föräldrarna till styrelsen i bostadsrättsföreningen att tänka om så att förskolan kan bli kvar till sommaren. De vill vara tydliga med att de inte motarbetar själva beslutet att bygga om lokalen. 

– Men tre månader? De borde kunna vänta, säger Maria Fahlander. 

"Har ansträngt oss"

Bostadsrättsföreningen Plommongården skriver i ett mejl att de inte vill föra någon diskussion i media. De meddelar att deras entreprenör direkt efter Hyresnämndens beslut påbörjade praktiska förberedelser inför ombyggnaden.

"Föräldrarna har kontaktat även oss. Vi har svarat dem att vi tyvärr inte kan föra några diskussioner med dem utan bara direkt med företaget Academica och dess ombud, men att vi uppfattar att vi från vårt håll verkligen har ansträngt oss för att undvika den situation som de beskriver att de nu har hamnat i" skriver föreningens ordförande i mejlet.