Årets vitsippspris, som delas ut av Kristdemokraterna i Väsby, går till Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Upplands Väsby. 

Delar ur motiveringen lyder ”Under den mest akuta flyktingsituationen var FRG en avgörande del i arbetet med att organisera det civila samhället i förhållande till kommunen. FRG har visat på styrkan i att verka i en organisation och på kraften i samarbete med övriga civilsamhället och kommunen i en krissituation.”

Priset ges till personer/organisationer som har gjort något extra för att göra Upplands Väsby till en bättre kommun att leva i och som förtjänar att lyftas fram som en bra förebild.