"Provocerande" och "en grav förvanskning", så löd två av drygt hundra synpunkter på Solnas planer på att bygga ut Stallmästaregården.

Förslaget fick ändå grönt ljus av byggnadsnämnden och länsstyrelsen, därefter av mark- och miljödomstolen.

Tillbyggnaden, en grön byggnad för hotell och konferens, ansågs av domstolen förvisso förändra intrycket av Stallmästaregården, men inte förvanska det och inte heller skada Nationalstadsparken.

Nekas prövningstillstånd

Nu har högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen, bestämt att inte ge prövningstillstånd vilket betyder att detaljplanen vinner laga kraft.

Gläds över det gör arkitekten Gert Wingårdh som länge varit delaktig i projektet.

– Jag fick frågan för tio år sedan och det är alltid kul när det man ritar närmar sig någon form av uppförande.

Konferensbyggnaden (till vänster i bild) har både sänkts, ändrat färg och minskat i volym under processen. Det före detta linneförrådet, "röda stugan" flyttas ned till stranden där två mindre byggnader rivs.

Konferensbyggnaden (till vänster i bild) har både sänkts, ändrat färg och minskat i volym under processen. Det före detta linneförrådet, "röda stugan" flyttas ned till stranden där två mindre byggnader rivs.

Wingårdh arkitekter

Koppartälten har varit inspiration till den nya byggnaden som också den kläs i målad plåt.

Att det stormat runt nya "Stallis" invänder Gert Wingårdh mot.

– Jag är alltid skeptisk till stormar. Är man nöjd finns sällan anledning att yttra sig.

Hur kommer byggnaden att tas emot tror du?

– Jag tror att det kommer att vara en positiv känsla ur alla synpunkter. Ofta är det så att byggnader som uppfattas som kontroversiella i samtiden också uppskattas längre fram. Rätt utfört tror jag man inte minst kommer att gilla den målade plåten, både för hantverket och funktionen.

"Förtar historiska uttrycket"

Rickard Murray, ordförande för förbundet Ekoparken som i flera överklaganden försökt stoppa bygget, är mindre glad.

– Kanske på en annan plats, men inte här, säger han om konferensflygeln.

Han anser att domstolen förhållit sig allt för slappt till lagen om nationalstadsparken.

– Den förordar mycket strikt återhållsamhet vad gäller byggande. Stallmästaregården får nu en tillbyggnad som helt förtar uttrycket av den gamla byggnaden. Det kommer inte längre att uppfattas som det historiska värdshus det är.

När ett första spadtag kan tas är oklart.

– Detaljplanen har vunnit laga kraft men nu ska själva bygglovet ha sin process. Det är svårt att svara på när vi kan dra igång, säger Helena Bodin, vd för Bodin Fastigheter.