Mycket i de rödgröna partiernas Farstabudget 2023 handlar om barn och unga. Upprustning av lekparker och ökad grundbemanning i förskolan finns med bland de satsningar som ska prioriteras.

Där finns också en nyhet: en så kallad fritidslots.

– Det är personal som ska kunna stödja 10-12-åringar, som kanske är lite för stora för parkleken och för små för fritidsgården, och vägleda dem bland våra fritidsverksamheter så att de kan hitta meningsfulla intressen, säger Marre Mayr (V), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Vill förebygga kriminalitet

De rödgröna lyfte redan i valrörelsen fram fritidssatsningar som ett sätt att också förebygga kriminalitet bland unga.

Joseph Zamani, ny gruppledare för S i stadsdelsnämnden, tränar själv ett av FOC Farstas flicklag på fritiden.

– Det finns framför allt en sak på min agenda: att sätta barn och unga i fokus. Vi ska finnas där för ungdomar i Farsta, säger han om sitt inträde i lokalpolitiken.

Vilka satsningar i budgeten tycker du fyller den funktionen?

– Det är många satsningar tillsammans. En sak jag vill lyfta fram är att vi ska utveckla läxhjälpen på fritidsgårdarna.

Joseph Zamani, gruppledare för (S) i Farsta stadsdelsnämnd.

Joseph Zamani, gruppledare för (S) i Farsta stadsdelsnämnd.

pressbild

Kossor till Farstanäset

Budgeten innehåller även satsningar på att öka den biologiska mångfalden. Bland annat ska fler insektshotell placeras ut runt om i stadsdelen.

Större djur är också på ingång: Farstanäset har efter utredning utsetts till en lämplig plats för betande djur.

– Dels för den biologiska mångfalden men också för att det kan bli en trevlig utflykt för barnfamiljer att gå över bron och titta på kossorna, säger Marre Mayr (V).

Vad vill du säga sammanfattningsvis om budgeten?

– Jag är stolt över att vi prioriterar barn och unga och miljö. Det ekonomiska läget är inte det bästa men jag tycker vi har fått fram saker som kan bidra till ett bättre och tryggare Farsta.

Olof Peterson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Olof Peterson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Johanna Wallén

Oppositionen: ”En glädjekalkyl

Just ekonomin är det oppositionen skjuter in sin kritik på.

– Vi anser inte att det är en budget som kommer att gå ihop ekonomiskt. Det är en glädjekalkyl, allt kommer inte kunna realiseras, säger Olof Peterson (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Vad hade ni skurit bort om ni fått välja?

– Fritidslotsen är jag lite tveksam till. Det kan vara en bra sak, men saknas pengar får man fokusera på kärnverksamheterna.