Förra tisdagen mejlade Dibber international school Nackas tillförordnade rektor Tommy Fabricius ett brev till elevernas föräldrar.

”I dag kommer jag med ett tråkigt och svårt besked. Efter noggrant övervägande har Dibber beslutat att grundskolan i Nacka tyvärr behöver avvecklas, med stängning i juni 2023”, skriver han.

Dibber har drivit sin skola i gamla Strandparksskolan i centrala Älta, mittemot Stavsborgsskolans paviljonger.

Dibber har drivit sin skola i gamla Strandparksskolan i centrala Älta, mittemot Stavsborgsskolans paviljonger.

Johan Kristensen

”Minskat elevantal”

Enligt Tommy Fabricius har ”skolan under flera år kämpat med ett minskat elevantal, vilket har inneburit att det blivit svårare och svårare att skapa en organisation, och undervisningsgrupper, som håller tillräckligt god kvalitet.”

Den negativa utvecklingen har fortsatt. 

”I skrivande stund har skolan drygt 90 elever, och minskar i storlek för varje vecka. Dessa förutsättningar, samt det faktum att det råder ett överskott på grundskoleplatser i Nacka kommun de kommande åren ligger till grund för beslutet.”

Förskolan fortsätter

Anne Sjö, rektor för Ältas kommunala skolor, lovar att ordna plats åt Dibbers omkring 90 elever.

Anne Sjö, rektor för Ältas kommunala skolor, lovar att ordna plats åt Dibbers omkring 90 elever.

Johan Kristensen

Personalen informerades om nedläggningen på tisdagen och eleverna efterföljande dag.

Anne Sjö, rektor för Ältas kommunala skolor, skickade i förra veckan ett brev till berörda familjer och lovade att Dibbers elever skulle få plats på någon Ältas kommunala skolor senast till hösten 2023.

Måndagen den 5 december höll hon, Dibbers rektor Tommy Fabricius samt skolchef Fredrik Menkus Wegbratt ett ett informationsmöte för elevernas föräldrar.

Dibber erbjuder alla anställda jobb på andra skolor och förskolor inom koncernen. Friskolan fortsätter att driva sin förskola och öppna förskola i Älta.