Enköping

Tidningen Dagens Nyheter har granskat företaget Entréskolan. Enligt tidningen fick 85 procent av alla elever som tog examen på Entréskolan i Enköping förra våren högre slutbetyg i matematik än vad de presterade på nationella provet.

Ingen av eleverna i Enköping fick ett slutbetyg i matematik som var lägre än provresultatet.

Friskolor ger högre betyg

Det finns enligt Dagens ­Nyheter undersökningar som tyder på att fristående skolor sätter högre betyg på sämre prestationer jämfört med offentligt ägda skolor. Det kan leda till att friskoleelever kommer in på utbildningar som de inte klarar av, och går före elever som har bättre förutsättningar att klara dessa utbildningar.

Johan Enfeldt är social­demokrat och vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun. Han ser de höga betygen på Entréskolan som en del av ett stort problem.

– Vi har ett skolsystem med stora inbyggda orättvisor, säger han.

Utanför sina kommunpolitiska uppdrag arbetar Johan Enfeldt som utredare i välfärdsfrågor på den fackliga organisationen LO. Han har intresserat sig för skolfrågor så mycket att han skrivit en bok i ämnet: ”Vad får du för skolpengarna?”.

Att skolor sätter oförtjänt höga betyg kallas för glädjebetyg eller betygsinflation. Enligt Johan Enfeldt är betygsinflation ett problem, inte bara eftersom det blir svårare att veta hur skolan fungerar, utan också för att elever baserat på sitt skolval i grundskolan så tydligt gynnas eller missgynnas i sina kommande gymnasieval.

– Det är ett kunskapsproblem och ett rättviseproblem, säger Johan Enfeldt.

Det får konsekvenser för gymnasierna där eleverna förväntas ha kunskaper de inte har. Andra elever som söker till gymnasiet kanske har bättre kunskaper men deras betyg räcker inte till för att komma in.

Betygsinflationen beror enligt Johan Enfeldt bland annat på att skolorna, i och med det fria skolvalet, konkurrerar om eleverna och att betygen då blir ett konkurrensmedel.

Johan Enfeldt är kommunpolitiker medan de flesta beslut som reglerar skolorna tas på riksnivå. Ändå debatteras frågan ibland i Enköpings kommunfullmäktige. Johan Enfeldt menar att kommunen inte kan göra mycket för att hindra friskolor från att etablera sig i Enköping, men att man inte heller borde välkomna friskolor på det sätt som nu görs. Kommunen borde inte ge markanvisningar för byggen av fri­skolor innan det ens står klart att skolan fått tillstånd.

– Kommunen har gått för snabbt fram, säger han.

Skolchefen svarar

Anna-Maria Febo är skolchef på Entréskolan. Hon kommenterar skillnaden mellan betyg och nationella prov. När det gäller betygen i matematik vid Entréskolan Enköping ska det i vissa fall handla om elever som efter provet arbetat upp sina betyg från F till E ­efter att det upptäcktes vilka områden som eleverna inte kunde.

– De andra betygen gäller ett betygsstegs skillnad. Eleven har fått ett C då eleven visat detta på alla andra prov i matematik men fått ett D på nationella provet. Har man missat en fråga med C-poäng så får man ett D på provet även om eleven visat att de når upp till ett C utifrån dåvarande kunskapskrav.

Hon menar att de nationella proven inte säger allt.

– De nationella proven ska inte vara det enda som läraren använder för att sätta betyg. Läraren ska använda all sin kunskap om elevernas kunskaper i matematik. Eftersom det är väldigt många elever som hade ett betygssteg högre i betyg än på nationella provet så är det så klart en fråga som vi har arbetat med lärarna på Entréskolan i Enköping under detta läsår. De behöver ta de nationella provresultaten i särskilt beaktande men det är inte det enda betygsunderlaget för ett slutbetyg, meddelar hon.

Anna-Maria Febo berättar att skolan infört att rektor ska ha betygssamtal med alla lärare där de ska motivera varför de sätter ett annat slutbetyg än resultatet från de nationella proven.

– Detta för att det verkligen ska finnas ett betygsunderlag som stämmer för betyget och inte vara ”glädje­betyg”, meddelar hon.