På kommunfullmäktiges sammanträde i veckan hade Vänsterpartisten Sverker Scheutz en interpellation, alltså en formell utfrågning av kommunstyrelsens ord­förande Peter Book (M).

Företaget Internationella Engelska Skolan vill starta en ny grundskola i Enköping. Det har fått Sverker Scheutz att se rött. Han menar bland annat att det fria skolvalet leder till en större segregation, alltså åtskillnad av elever i olika grupper.

– Det fria skolvalet i kombination med friskolor har ökat segregationen, sa Sverker Scheutz i kommunfullmäktige.

Sverker Scheutz (V)

Sverker Scheutz (V)

Bengt Johansson

Vill inte uppmuntra friskolor

Vänsterpartiets åsikt är att skolor ska bedrivas i kommunens egen regi. Även om skollagen till­åter friskolor är det partiets åsikt att kommunen inte ska uppmuntra sådana.

Sverker Scheutz undrade bland annat vilka samtal som har förts och förs med Internationella Engelska Skolan och andra friskolor om etablering i Enköping. Han undrade också om det är förenligt med krav på likabehandling.

Kommunen är markägare

Peter Book (M) meddelade i sitt svar att ett byggföretag presenterat ett förslag våren 2020 där Engelska Skolan "var utpekade som skoloperatör". Moderaterna tog i samband med det kontakt direkt med Engelska Skolan för att klargöra intresset. Under 2021 genomförde kommunen en analys av en eventuell etablering av Engelska Skolan i Enköping. Angående likabehandling har kommunen enbart agerat i egenskap av markägare och alla som vill köpa mark behandlas lika.

Tvärtemot Sverker Scheutz menar Peter Book att Engelska Skolan kan bidra till minskad segregation eftersom företaget lockar elever från kommunala skolor i hela kommunen där de är verksamma.

– Där har vi definitivt olika infallsvinklar. Vi ser möjligheterna att Engelska Skolan kan vara en lösning, sa Peter Book i kommunfullmäktige.

Lyssnar på forskare

Johan Enfeldt, Socialdemokraterna, tillbakavisade bestämt påståendet om att fritt skolval skulle minska segregationen och hänvisade till att det finns gott om forskning i frågan.

– Man kan inte säga att det är något som minskar segregationen, sa han i kommunfullmäktige.