Österåker

– Det kom utan någon som helst förvarning. Det är under all kritik att de stänger med så kort varsel. Jag finner inte ord, säger Johan Broman, vars 7-årige son går på Solbackens Montessoriskola.

Nyligen informerades han och övriga vårdnadshavare om att skolan läggs ned sista januari nästa år. Mitt i läsåret. 48 elever från förskoleklass till årskurs 6 påverkas.

Ska renoveras

Varför det sker nu, och med så kort varsel är oklart, men kan ha koppling till Internationella Engelska skolan, IES, tänkta etablering i Österåker.

2021 sålde nämligen kommunen gamla Hackstaskolan där Solbackens Montessoriskola är inrymd till privata fastighetsbolaget Nystad. Nystad ska i sin tur renovera och upplåta lokalerna till IES.

Enligt Solbackens Montessoriskola erbjöd sig Nystad att bygga en ny skollokal till Solbacken. I skolans information till föräldrarna står det att det innebar att Solbacken kom till ”ett vägval, att antingen utveckla vår verksamhet vidare eller avveckla den”.

"Locket på"

Beslutet att lägga ned fattades ”av personliga skäl". Vilka dessa är nämns inte.

– De lägger locket på. Det är mer frågetecken än utropstecken, säger Johan Broman, som själv arbetat med friskolor. Enligt honom bör en nedläggning normalt ta åtminstone ett halvår, inte bara några veckor.

När Mitt i ber Solbackens VD Ann Ehrson förklara orsaken får vi samma svar, att det är av ”personliga skäl”, att det inte var ett lätt beslut att fatta, och att man ”utvärderat olika alternativ”.

Enligt henne har skolan dessutom haft besittningsrätt för sin lokal fram till 2025 och hyreskostnaderna skulle enligt avtal ha varit oförändrade fram till dess.

– Här har barnen kommit helt i andra hand. Det handlar bara om ett rent företagande, säger Johan Broman.

Erbjuds skolplats

På kommunens hemsida har Österåkers skolchef Joakim Östling lovat att alla elever på Solbacken som är folkbokförda i kommunen kommer att erbjudas en skolplats från och med då vårterminen startar – vilket kommunen också är skyldig att göra enligt lag, kan tilläggas.

Kritisk. Johan Bromans 7-årige son måste med kort varsel byta skola.

Kritisk. Johan Bromans 7-årige son måste med kort varsel byta skola.

Privat

Johan Bromans son har redan fått plats, på Åkerstorpsskolan, tillsammans med en skolkompis.

– Det måste jag säga att de skötte snabbt. Vi fick välja mellan nästan alla skolor och fick andrahandsvalet.

Solbackens Montessoriskola är åtminstone den femte friskolan som läggs ner i Österåkers kommun på bara tio år.

– Det är anmärkningsvärt i en friskolevänlig kommun, säger Johan Broman.