På Rågsveds Folkets hus visas just nu utställningen "Tomma rum" med fotografier av Sebastian Karlsson. Bilderna berättar om glömda platser. Som ett förfallet hem, ett avvecklat gruvsamhälle och en skrotad båt.

– Det är något speciellt med övergivna platser. Det är som att gå in i någons vardag, men människorna finns inte kvar, säger Sebastian Karlsson

Han började fotografera som 13-åring.

– Jag tror inte att jag är särskilt intelligent. Jag är ofta blyg inför människor och jag hade en rätt vanlig barndom. Men jag har en gåva. Jag kan prata genom bilder på ett sätt som jag inte kan med ord. Och att fotografera gör mig lycklig, säger Sebastian Karlsson.

Utställningen pågår till och med den 15 oktober.