Sundbyberg har bra koll på var översvämningar kan inträffa och kan i sitt löpande arbete minska riskerna, enligt Sophie Jutterström, teknisk infrastrukturstrateg på staden.

– Sedan kan vi aldrig få ett scenario där allting är helt perfekt.

Det beror inte minst på att de gamla och tätbebyggda stadsdelarna är svåra att klimatanpassa, säger hon. Men åtgärder vidtas även där.

– Inom projektet för nya stadskärnan har man tittat lite på Duvmossen, om man skulle kunna sänka den lite mer eller göra den mer till en park som kan svämmas över vid stora regn, för att minska översvämningsriskerna.

Läs även: Värstingregn drabbar över tusen bostäder

Staden har även haft regn i åtanke i arbetet med Råsta-Örvallen.

Här är planen att tygla vattnet med dagvattendammar – och sport.

– Vi brukar prata om multifunktionella ytor. Om man ändå ska lägga en fotbollsplan kan den bli en översvämningsyta också.

Det låter blött att lira på.

– Det är så pass sällan den kommer att svämma över. Förmodligen, när det regnar så pass mycket, är man ändå inte ute och spelar fotboll. Och oftast rinner det bort kort inpå.

Mycket av arbetet med klimatanpassning sker i form av "passa på"-åtgärder, till exempel i samband med att en gata eller park byggs om.

Exakt när hela Sumpan är klimatanpassat är svårt att svara på, säger Jutterström; arbetet sker löpande och många knutar måste lösas upp.

– Jag skulle säga att vi ändå har goda förutsättningar.

Oavsett mängden statliga medel?

– Den diskussionen ligger ovan mig, men det är klart att det skulle vara välkommet att få mer statliga medel för att göra klimatanpassningsåtgärder.