Elever i årskurs fem och sex på Finnstaskolan har under våren arbetat tillsammans med kommunen. Barnen har haft i uppgift att ta fram attraktiva förslag på lekplatser.

Det övergripande syftet är att inhämta inspiration till utvecklingen av Bro och hur lekplatserna kan tänkas att se ut i framtiden.

Nu har ett av dessa förslag realiserats. Flera av barnen hade skapat modeller och förslag som handlade om fotbollsplaner.

Här framkom att Finnstaskolans bollplan saknade ett staket. Detta har byggts under sommaren.