Affischer, flygblad och prova på-tillfällen. Squaredansklubben Seniorerna har inte legat på latsidan när det gäller att jaga nya medlemmar.

– Vi gör allt vi kan, säger klubbens ordförande Leila Lindström.

Nyligen dök 16 intresserade upp på en av dansträffarna i Allaktivitetshuset. Av dem valde 13 att fortsätta.

En framgång, kan tyckas. Men så var det ju det där med lokalbor.

Som Mitt i kunde berätta i våras kräver staden att minst hälften av klubbens medlemmar bor i Sundbyberg. Annars åker de dansanta seniorerna på en chockhöjning av hyran: från 6 000 kronor om året till nästan 6 000 i veckan.

Just nu ser det inte särskilt ljust ut för klubben. Av dagens totalt 282 medlemmar är 15 av dem sundbybergare.

Ser över kostnaderna

Samtidigt skulle den nya summan vara omöjlig för klubben att betala, menar Leila Lindström som hoppas finna en annan lösning i dialog med staden.

– Vi tänker lägga fram våra förslag så får de bekänna färg.

Ordförande. Leila Lindström hoppas på fler sundbybergska medlemmar framöver.

Ordförande. Leila Lindström hoppas på fler sundbybergska medlemmar framöver.

Stefan Källstigen

Under tiden har klubben sett över sina utgifter för att kunna spara in på andra delar av verksamheten.

– Jag förstår också Sundbybergs kommun, att varför ska de låta folk från andra kommuner vistas där för en billig penning, säger Leila Lindström.

Hon håller därför tummen inför nästa introduktionskurs i Allaktivitetshuset.

Den äger rum på måndag den 9 januari och är gratis att delta i.

– Det vore roligt om sundbybergarna kom igenom dörren och sade "Leila, här är jag, jag är från Sundbyberg".