Nedgången på Stockholms bostadsmarknaden fortsätter. I december minskade priserna på bostadsrätter i centrala Stockholm såväl som i hela storstadsområdet med en procent.

Trots att december alltid är en lugnare månad på bostadsmarknaden, sätter det ekonomiska läget spår.

– Fortsatt höga elpriser, stigande räntor och den höga inflationen gör det ekonomiskt tuffare för många hushåll och antalet bostadsförsäljningar var färre än normalt, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Nedgången syntes även på villapriserna, som sjönk med två procent i Stockholmsområdet.

Bättre tider på väg?

Men nedgången på bostäder och villor har planat ut i december, jämfört med tidigare månader.

– Villamarknaden, som haft de största prisfallen under 2022 visar också tendenser i december att börja plana ut på Stockholmsmarknaden, som brukar vara den som ligger först i trendutveckling. Dock ligger villamarknaden några månader efter bostadsrätterna att verkligen kunna nå en ny prisnivå där säljare och köpare kan mötas, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Förutsättningarna för att 2023 kommer vara ett stabilare år på bostadsmarknaden är goda, om än inte skrivna i sten, enligt Erik Wikander.

– Med en förväntad räntehöjning i februari, och en fallande inflation under årets första månader kommer tilltron till marknaden att öka framöver.

Fler går på visning

Maxine Mazy, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka, säger att det varit en lång mättnadstid som nu börjar stabilisera sig lite.

– Vi ser nu i början av januari ett större intresse från köparna och fler kunder på visningarna igen, säger Maxine Mazy, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.