I förra veckan var en medarbetarundersökning bland personalen på Vallentuna gymnasium uppe som ett av ärendena.

Den visar anmärkningsvärda resultat.

Hela 42 procent svarar att Vallentunas kommunledning inte är öppen och ärlig i sin kommunikation. Det är mer än dubbelt så många som förra året. Nästan en tredjedel saknar förtroende för kommun- och förvaltningsledning.

Störst är missnöjet med hur arbetet är organiserat. 27 procent håller inte med om att ”arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad”. Lika många svarar nekande på att de hinner göra ett bra arbete under ordinarie arbetstid. 

Samtidigt uppger alla som svarat att de har tydliga arbetsuppgifter och vet hur de ska prioritera. Alla svarar också att deras kollegor behandlar dem med respekt, även om 10 procent inte håller med om att stämningen är god i arbetsgruppen.

Stefan Källstigen

Det har också skett en fördubbling av andelen som inte tycker att samarbetet fungerar väl med andra grupper. Den har ökat från 8 till 18 procent sedan förra året.

Ändå älskar de som svarat sitt jobb. Hela 90 procent tycker att det känns meningsfullt och bara 5 procent ser inte fram emot att gå till jobbet. Alla säger sig också veta vad som förväntas av dem.

Det är mot kommun- och förvaltningsledningen, arbetsgivaren, som det största missnöjet finns.

"Trolig orsak är att gymnasiet hela året haft ombyggnationen så nära inpå och att det hänt oförutsedda händelser i bygget. Det blir påfrestande för gymnasiets medarbetare", skriver utbildningschef Susanna Falk i mejl som svar på frågan vad missnöjet beror på.

Den 7 september låg undersökningen på utbildningsnämndens bord. Men den ledde inte till några åtgärder.

Andre vice ordförande Eva Asplund, (S), medger att hon inte läste dokumentet ordentligt innan mötet.

– Vi har missat det. Nu när jag ser det här inser jag att man kan ta frågan en vända till. Jag kan hålla med om att det var väldigt dåliga siffror och en kraftig förändring. Men efteråt kan man alltid ställa frågor i nästa arbetsutskott om vad förvaltningen tänker om det och vad de tänker göra åt det.

Susanna Falk skriver i mejl att "arbete med resultaten sker varje år i dialog mellan medarbetare och chef, likaså detta år".

Mitt i Vallentuna har sökt det lokala lärarfacket, som inte återkommit.