För två år sedan gjordes en utredning för Järfälla kommuns räkning om vem som ska hållas ansvarig för utsläppen av den hälsofarliga kemikalien PFAS på det gamla flygfältet i Barkarby.

I den utredningen skriver man att undersökningar pekar på att det fortfarande finns pågående utsläpp från en rad olika PFAS-källor i området.

Och i utredningen pekas Försvarsmakten ut som den med störst ansvar för föroreningarna till följd av deras verksamhet i området mellan åren 1936 och 1994 – följt av Attunda brandförsvar och Järfälla kommun.

Försvarsmakten: "Felaktig"

I utredningen pekas bergrum ut som en PFAS-källa från vilken det fortfarande pumpas ut förorenat vatten. Utredningen menar att Försvarsmakten och senare Fortifikationsverket är de enda som haft verksamhet där.

Försvarsmakten svarar nu att utredningen är ofullständig, otydlig och i vissa fall felaktig och bygger på uppgifter från en icke-namngiven person som gjorde sin värnplikt för 51 år sedan. De anser att för mycket fokus lagts på att reda ut Försvarsmaktens verksamhet – och inte de andra verksamhetsutövarna.

De menar att utredningen måste kompletteras och förtydligas innan det kan bli tal om någon ansvarsfördelning.