Mitt i har rapporterat om turerna kring försvarets nya storsatsning på ett nationellt cybersäkerhetscenter i Bergshamra.

I november gick Solnas politiker delvis emot tjänstemännen och avslog Fortifikationsverkets bygglovansökan om att inhägna fastigheten med stängsel.

Det vore ett för stort intrång i naturen och skulle strida mot detaljplanen, ansåg rödgröna styret.

Oppositionen var kritisk till beslutet med hänvisning till rikets säkerhet.

"Försvarsintresset trumfar"

Fortifikationsverket har nu överklagat Solnas beslut till länsstyrelsen. Nationalstadsparken har inget absolut skydd, påpekas det, och alldeles oavsett ska försvarsintresset enligt lagen ges företräde när det uppstår intressekonflikter, står i svaret.

Tennisbanan kommer att rivas under början av året.

Tennisbanan kommer att rivas under början av året.

Stefan Källstigen

Staketet är en "absolut nödvändighet", menar Fortifikationsverket: "Om bygglov inte erhålls i enlighet med ansökan kommer verksamheten inte kunna vara lokaliserad på den utpekade platsen". 

Även om länsstyrelsen inte tagit beslut i frågan har Fortifikationsverket under vintern påbörjat arbeten kring kontorsbyggnaden.

Ett byggstaket har rests runtom och i början av 2024 rivs bland annat en altan och tennisbanan som ligger intill byggnaden.