Det årslånga pajkastningskriget mellan Region Stockholm och Botkyrka kommun om en andra entré till Tullinge pendeltågsstation har lämnat mängder av blåbärs- och röda vinbärsrester efter sig, med föga resultat – förrän nu.

https://www.mitti.se/nyheter/politisk-strid-om-andra-pendeluppgang-i-tullinge/repujt!v0zmDneeXdOxgpG@f9muaQ/

Bromsklossen har hela tiden varit brist på en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), alltså en plan för hur man ska gå till väga och vem som tar ansvar för vad. Kommunen har menat att det ligger på regionen och regionen i sin tur att det ligger på kommunen. Nu har Botkyrkas politiska ledning emellertid beslutat att åta sig att led arbetet med en ÅVS tillsammans med Region Stockholm och Trafikverket.

"I och med att det är Botkyrka kommun som initierar åtgärdsvalsstudien är det också kommunen som projektleder och bekostar de utredningar som behöver tas fram. Region Stockholm och Trafikverket deltar i form av personella resurser", går det att läsa i kommunens beslutsunderlag.

Trängsel

Redan 2019 beslutade Botkyrka kommun om ett större planprogram för centrala Tullinge, där man bland annat pekade på ambitionen om att bygga 1 600 nya bostäder, nytt centrum, grönområden och ny pendeltågsstation.

Tullinge stations utformning håller inte kapacitetsmåttet som en sådan utveckling skulle föra med sig, då det redan i dag uppstår trängsel vid in- och utpassering när två tåg anländer samtidigt, konstaterar kommunen.

Välkomnas

Oppositionsrådet Stina Lundgren (M) välkomnar att kommunen äntligen gör slag i saken.

– 2019 uppmanande Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltningen Botkyrka kommun till att initiera en åtgärdsvalsstudie, vilket nu äntligen verkar bli till efter tre års väntan, låter hon notera.

Om planerna går i lås ska en formell plan för en andra entré till Tullinge station skrivas under 2024. Förhoppningsvis har pajresterna sopats undan till dess.