Redan i december 2020 klubbade politikerna att bygget av Gårds vård- och omsorgsboende i Viksjö i Järfälla skulle dra igång. Tidsplanen var att boendet skulle stå helt färdigt och inflyttningsklart i årskiftet mellan 2022 och 2023. Men så blev det inte.

Upphandlingen överklagades och projektet drog rejält ut på tiden.

–  Orsaken är att ärendet tog så lång tid hos förvaltningsrätten. Jag har aldrig varit med om maken om att det tagit så lång tid tidigare, säger Kirsi Karlsson, upphandlingschef hos Järfälla kommun.

Ärendet fastnade

Hon säger att de tog kontakt med förvaltningsrätten en gång i månaden men beskedet var gång på gång att ingenting nytt hade hänt. Det skulle dröja nästa ett år innan domen kom.

Orsaken till att upphandlingen överklagades var att ett av bolagen som lämnade anbud förkastades av kommunen.

Kommunen menade att de inte uppfyllde alla krav som krävdes, vilket bolaget menade att de gjorde. Kommunen valde till slut att avbryta hela upphandlingen och en kort tid därefter kom Förvaltningsrättens dom som gav bolaget rätt.

Nytt bolag fick uppdraget

I den nya upphandlingen blev det till slut bolaget Tornstaden som vann.

– Vi har aldrig samarbetat med dem tidigare men det känns väldigt bra. Nu ser vi framemot ett bra äldreboende i Viksjö.

Mitt i har tidigare berättat om att byggkostnader för bland annat skolor skenat de senaste året. Men trots den kraftigt försenade byggstarten har projektet inte ökat i kostnad.

– Det måste jag säga känns väldigt bra, att projektet inte blir dyrare än budget, säger Kirsi Karlsson.

Den nya vård- och omsorgsboendet förväntas vara inflyttningsklart år 2025.

Den nya vård- och omsorgsboendet förväntas vara inflyttningsklart år 2025.

Tornstaden

Försenat med tre år

Nu räknar man med att äldreboendet kommer stå klart till 2025.

– Nu ser vi fram emot vårt nya samarbete och mot nästa fas i projektet för att bidra till att förverkliga kommunens vision om ett trevligt och modernt boende, säger Magnus Lundberg som är regionchef för Byggnads AB Tornstaden Öst i ett pressmeddelande.