Stockholm har blivit först i världen med en ny teknik för rening av simbassängsvatten, som innebär att man använder blått ljus i stället för klor.

När vi besöker Västertorps simhall är den välbekanta badhusdoften som bortblåst. Projektet har resulterat i att kloranvändningen i Västertorps simhall kunnat halveras, utan att kompromissa med vattenkvaliteten.

Negativa hälsoeffekter

Anledningen till att man vill minska mängden klor är de negativa hälsoeffekterna, såsom andningsbesvär och eksem. Men också klors negativa inverkan på stål i betongkonstruktioner, som kan leda till sprickor och förkorta bassängens livslängd.

Tosse af Klintberg, forskare på KTH och projektledare, poängterar att det finns många fördelar med att få ner klorhalterna. Det kan leda till att de som är känsliga för klor vågar ta sig ett dopp.

– Att fler kan lära sig simma, det tycker jag personligen är jätteviktigt, säger han.

Det finns dock en potentiell nackdel med den nya tekniken. Det är inte säkert att det blåa ljuset är farligt för ögonen – men det är inte heller bevisat att det är ofarligt. Därför används det bara när simhallen är tom på människor i dagsläget.

Det skulle vara ännu bättre för vattenkvaliteten om ljuset kunde vara igång ständigt. Tosse af Klintberg och hans kollega Folke Björk har därför sökt stöd från Forte för vidare forskning.

– Ingen vill vara först med att ta en risk utan alla vill göra som man alltid har gjort, säger Folke Björk.

Samtidigt konstaterar han att klor, som använts i över hundra år, har negativa effekter på hälsan.

Här syns den nya apparaturen i reningsverket som renar vattnet.

Här syns den nya apparaturen i reningsverket som renar vattnet.

Stefan Källstigen

Utöka till fler platser

Karin Wanngård (S), finansborgarråd, är nöjd med att projektet gått i mål.

– Det här visar på hur viktigt det är att vi som stad jobbar med innovation, säger hon.

Den nya tekniken kommer än så länge bara användas i Västberga simhall, när den är folktom. Men kan kanske komma att sprida sig framöver.

– Det tror jag nog. Det är en relativt låg investeringskostnad och vi vet ju att klor inte är bra. Att vi kan få bort kloret i vattnet gör att det kan bli en bättre inomhusmiljö och en bättre arbetsmiljö för personalen som inte behöver vistas i de här klorångorna.

Installationen kostade cirka två miljoner kronor.