Den öppna musikverksamheten Kultopia måste hitta nya lokaler, eftersom byggnaden där Huset ligger ska rivas i samband med omvandlingen av Storängens industriområde. Senast i december 2024 måste verksamheten flytta.

Kultopia bedriver även öppen musik- och konstverksamhet för ungdomar på Rockville i Trångsund, i en gammal villa mitt i ett bostadsområde. Men det finns brister med både ventilation och ljudisolering, och lokalerna är omöjliga att tillgänglighetsanpassa. Både Rockville och Huset behöver därför nya lokaler.

Nu är planen att verksamheterna ska slås ihop och att Rockville flyttar till Husets nya lokal, som alltså inte är klubbad än.

– Vår ambition är att få en långsiktigt bra verksamhet. Den öppna kulturverksamheten fyller glappet mellan kulturskolan och fritidsgårdarna och behovet av sådan här verksamhet bedöms som stor, säger Eeva Laine (S), ordförande i kultur-och fritidsnämnden.

Trångsund har redan blivit av med både bibliotek och fritidsgård. Är inte det här ett svek mot ungdomarna i den östra kommundelen?

– Jo, absolut, visst kan man se det så. Men vår ambition är att få till bättre lokaler med bättre arbetsmiljö både för ungdomar och personal. Vad jag har hört från förvaltningen är de positiva till det. Och problemet är att det inte finns några lokaler i Trångsund.

Tror ni att ungdomar åker till centrala Huddinge när det är enklare att ta sig till exempelvis Farsta?

– De handlar ju om äldre ungdomar och de gör det till viss del redan i dag. Men vi behöver också titta på ett sambarete med Tuben i Farsta tills Trångsunds centrum har byggts ut.

Kritik från oppositionen

Oppositionen ville att man skulle utreda om det finns alternativa lokaler i Trångsund. Oppositionsrådet Ingalill Söderberg (DP) är mycket kritisk till planerna.

– Det är ju galet. Man ska ha verksamheter så nära som möjligt där man bor. Ungdomar förflyttar sig inte ens mellan Skogås och Trångsund, det är befängt att tro att de ska ta sig till centrala Huddinge.

Finns det lokaler i de östra kommundelarna?

– Vi har pekat på tre förslag. Man kan samverka med kulturskolan, som har tomma lokaler i Skogås centrum, Östra gymnasiet har studio och musikverksamhet som inte används kvällstid och det har tidigare funnits tankar om att vinterbona och bygga ut dansbanan i Stortorpsparken. Men det är väldigt svårt att få olika förvaltningar att samarbeta om olika saker.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska se över hur man kan samverka med andra kommunala kulturverksamheter i Trångsund och Skogås, efter ett förslag från Eeva Laine.