Älvsborgsbron

Det var under firandet av Göteborgs 400-årsjubileum i somras som designern Jonas Rylander från Frölunda fick idén.

Det handlar om en ljusskärm skapad av rinnande vatten, lika stor som två fotbollsplaner, där filmer, bilder och texter skulle projiceras med hjälp av laser.

– Symboliken att vända regn till något positivt finns redan i staden, men det skulle bli enormt förstärkt. Dessutom skulle det gå att genomföra utan att förbruka resurser.

Miljötänk. Jonas Rylander menar att laserprojektorerna skulle kunna drivas med hjälp av vindkraft för att spara energi.

Miljötänk. Jonas Rylander menar att laserprojektorerna skulle kunna drivas med hjälp av vindkraft för att spara energi.

Pasi Mämmelä

Världskänd konstnär inspirerar

Konceptet går ut på att samla upp och filtrera regnvatten från körbanorna på Älvsborgsbron. Enligt Jonas Rylanders beräkningar skulle fem millimeter regn ge omkring 120 000 liter vatten som samlas upp i behållare under bron.

– När solen börjar gå ner, droppas vattnet genom munstycken på en lång rad likt ett vattenfall.

Inspirationen är till viss del hämtad från den världskände isländske konstnären Olafur Eliassons vattenfall i slottet Versailles i Frankrike, men även på broar i New York.

Jonas Rylander

Jonas Rylander

Jonas Rylander

Visualisera nyårsfyrverkeri

Ljusskärmen vid Älvsborgsbron skulle bli synlig från många olika platser i staden och han tror att den skulle stärka Göteborg på flera sätt.

– Göteborg kan visa världen solidaritet på ett nytt sätt, välkomna viktiga gäster till staden, spela upp filmer från konserter, visualisera nyhetsfyrverkeri med mera.

Nu hoppas han få gehör för sin idé, bland annat från Göteborg & Co som han tidigare presenterat idén för.

– Jag tänker även att Petter Stordalen skulle vara intresserad av min idé eftersom skärmen skulle synas från hans nya hotell vid Järntorget.

Anders Sune Berg