Att Mölnvik är ett sorgebarn när det gäller trafikkaos och köer har inte undgått någon Värmdöbo. Nu tas ett första steg i att förbättra framkomligheten på Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Gustavsbergs centrum.

Fem korsningar till och från Skärgårdsvägen kommer att förbättras och/eller byggas om. Samtidigt ska den 2,2 kilometer långa gång- och cykelvägen på norra sidan av Skärgårdsvägen, mellan Skogsbo och Mölnvik, breddas från 2,5 till 3,5 meter och göras säkrare.

Ännu ingen plan för Mölnvik

Det här hoppas Värmdös styrande politiker ska öka framkomligheten för alla trafikslag längs sträckan Mölnvik–Gustavsberg.

– Bussen blir mer attraktiv med snabbare restider och färre bilar fastnar i köer. Vi gör cykelvägen bredare och överfarterna vid bland annat Ösbyskolan säkrare, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Ombyggnationen, som ska kosta 31,5 miljoner kronor, kommer att ge både samhälls- och miljövinster, menar Värmdös politiker. De hoppas få delar av investeringen täckt med statliga bidrag. 

När det gäller självaste handelsområdet Mölnvik pågår ett arbete med att hitta lösningar, ihop med näringsidkare och markägare, enligt Carl Kangas.

– Vi får återkomma när det finns mer att säga. Men det vi gör nu är viktiga åtgärder också för Mölnvik, som förstudierna visar, säger han.

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen nästa vecka.