Stopp. Ingen kommer här fram – utan hänvisningsbiljett. Foto: Ingrid Johansson

Förslaget: Krav på biljett för att få söka vård på akuten

I framtiden kommer du inte att kunna söka vård på sjukhusens akutmottagningar hur som helst. Du behöver en "hänvisningsbiljett", enligt ett förslag i regionen.

  • Publicerad 05:30, 16 dec 2021

Det hade varit bättre med färre nivåer i vården.

I Region Stockholms budget för 2020 fanns ett uppdrag att utreda krav på remiss till akutmottagningarna.

En utredning har nu skrotat remisskravet, men idén om att i förväg sortera patienter lever vidare, nu under namnet "hänvisningsbiljett".

Det blir ett mer effektivt utnyttjande av vårdens resurser, vilket sparar pengar, enligt utredningen.

Rätt vårdnivå

Tanken är att patienterna ska komma till rätt vårdnivå direkt, och att enhetliga regler i ett "hänvisningsstöd" ska användas av alla vårdgivare.

"Om patienten dyker upp på akutmottagning utan hänvisningsbiljett kan patienten hänvisas till annan vårdform med stöd av Hänvisningsstödet", skriver tjänstemännen i sitt utlåtande.

Men är inte syftet med akuten att där kan man få vård snabbt om man blir akut sjuk?

– Jo, man kan åka till akuten direkt. Men patienter som söker för sådant som kan tas omhand av andra vårdgivare riskerar att bli sittande länge eftersom andra patienter måste prioriteras. Det händer också att patienter blir runtskickade. Det här vill vi undvika med en biljett som visar vägen, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Söker många vård på akuten i onödan?

– Nej, som patient kan man ju inte veta, utan man söker för att man är orolig. Det är farligt att slänga sig med termer om att söka vård i onödan, det finns allvarliga sjukdomar med lindriga symtom.

Måste ta emot

Som patient ska man ringa1177 Vårdguiden för att få en bedömning. Vårdguiden skriver sedan en hänvisningsbiljett – digitalt – till närakut eller sjukhusakut. Ringer man sin vårdcentral och de inte kan ta emot, så kan även de skriva en hänvisningsbiljett.

Den vårdgivare som får en patient med biljett kan inte hänvisa vidare. Men den som kommer utan riskerar alltså att få nobben.

Splittrad struktur

Enligt Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson, har vi stockholmare fler läkarbesök per capita än i övriga Sverige, vilket kan bero på att patienter hänvisas runt.

– Vi har en splittrad vårdstruktur som är svår för patienterna att navigera i, säger han.

Då är det väl bra med en biljett och en hänvisning?

– Det hade varit bättre med en sammanhållen vårdkedja där vårdcentralerna har ett geografiskt ansvar, och färre nivåer i vården. Närakuterna borde till exempel läggas ner, de är dyra och ineffektiva, säger Jonas Lindberg.

Städat bort akuter

Anna Starbrink menar tvärtom att det blivit lättare att hitta rätt.

– Vi har städat bland akuterna. Förut fanns det ju kvartersakuter, lättakuter, husläkarjourer. Nu har vi närakuter och akuter. Men vården i stort är komplex, och det är viktigt att hjälpa patienten att hitta rätt väg, säger hon.

Det finns ännu ingen tidplan för när hänvisningsbiljetter börjar användas, utan frågan ska nu utredas vidare.