Inför vaccinpass på de platser och vid de aktiviteter där det finns risk för smittspridning.

Det föreslår Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

– Smittan ökar kraftigt i många grannländer och i Stockholm och Sverige ser vi redan ökade sjukhusinläggningar. Vi kräver nu att regeringen agerar snabbt för att säkerställa att Stockholmsregionen och hela landet kan fortsatta vara öppet. Därför behöver möjligheten att använda vaccinbevis i samhället införas nu, säger hon i ett pressmeddelande.

Frihet för vaccinerade

I länder som infört vaccinpass, som Frankrike och Italien, krävs att de visas upp för att till exempel komma in på restauranger och olika evenemang, något som rönt protester.

– Friheten ska aldrig begränsas mer än nödvändigt. De som tagit ansvar och tagit vaccin ska kunna röra sig fritt, men för dem som inte tagit sina två doser kan det vara nödvändigt med restriktioner. Så värnar vi friheten, och ökar incitamenten för fler att vaccinera sig, säger Amelie Tarschys Ingre (L), vice gruppledare.

https://www.mitti.se/nyheter/forlossningen-pa-sos-anmals-till-arbetsmiljoverket/repukk!Nbp5eNLMNZyRLZiSwoPMnA/

Regeringen utreder

I september skickade regeringen en promemoria om vaccinpass på remiss, men något beslut är ännu inte taget.

Om det på grund av ett "försämrat smittläge finns behov av bestämmelser som begränsar antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för privata sammankomster, kan det finnas skäl att införa en möjlighet att använda vaccinationsbevis" skriver regeringen på sin webb.

Gäller i EU

Passen, som egentligen heter covidbevis, utfärdas av E-hälsomyndigheten och gäller inom EU. För resor utanför EU gäller att man måste skaffa bevis på att man inte bär på smittan.

https://www.mitti.se/nyheter/ovaccinerad-hemtjanstpersonal-nej-tack/repujz!3SasHphD70hugPozOoe1Tw/