Blippa bak i bussen eller inte? Krånglet med skyddsglasen framme hos förarna har gett blippa bak-förespråkarna ny luft.

– Vi har länge förespråkat att man ska kunna validera sin biljett på fler ställen i bussen, säger Jens Sjöström (S) regionråd i opposition.

Trafikfarliga

Han är kritisk till hur hela skyddsglashistorien hanterats.

– De borde stoppas tills trafiksäkerheten är utredd. Reflexerna i skyddsglasen är en trafikfara.

https://www.mitti.se/nyheter/pastigning-fram-pa-sls-bussar-kan-stoppas/repuaA!M7qHxA0zJtqL7TkmJCLjOQ/

Enligt honom kan man flytta en av de två kortläsarna som finns fram i bussen och installera längre bak, som man har gjort i region Västmanland.

Kostnaden skulle vara 5 300 kronor per läsare, totalt uppemot 12 miljoner kronor för alla bussar.

Dyr installation

Men trafikförvaltningen i Region Stockholm är av en annan åsikt.

"Att införskaffa ny utrustning och installera biljettläsare vid mittersta och bakre dörrparen uppgår till cirka 50 000 kronor per buss. För SL:s bussflotta på cirka 2 200 fordon blir därmed totala kostnaden cirka 110 000 000 kronor" skriver Alexander Krajisnik vid presstjänsten i ett mejl till Mitt i.

Bussar ur trafik

Tidsåtgången för att få allt på plats beräknas till minst nio månader. Dessutom måste bussar tas ur trafik för att installera läsarna, vilket inte är önskvärt då man behöver köra med så många bussar som möjligt för att undvika trängsel, påpekar han.

Men även skyddsglasen kostar, 10 000-15 000 kronor per buss, beroende på bussmodell. Och vad man än väljer, så är det skattebetalarna som står för notan.

Fler köper biljett nu

För SL gäller det också att säkra intäkterna, vilket försvåras om resenärerna inte kan blippa sin biljett. Men nu har försäljningen av enkelbiljetter i SL-appen ökat markant, utan att antalet resenärer ökat.

– Ökningen är cirka 10 000 per dag sedan öppningen av framdörrar började i innerstan. Motsvarande utveckling ser vi även i Norrtälje där vi sedan tidigare öppnat framdörrarna. Det kan vara så att mötet med förare ökar betalningsviljan, säger Krajisnik.

Enligt presstjänsten är fuskåkandet i regioner med kortläsare bak i fordonen mer omfattande än vad det är i Stockholm, runt 10 procent i Göteborg mot 1-2 procent här.

Enklare att göra rätt

Jens Sjöström tycker att fusket ska hållas nere genom att göra det enkelt att köpa och validera sin biljett, och så får man jobba med kontroller.

Genom att kunna stiga på på fler ställen blir det också ett bättre flöde vilket snabbar upp bussarna, menar han.

Men inte heller där får han medhåll.

"Vi ser det inte som önskvärt ur smittskyddshänsyn att resenärer samlas och trängs vid det mittersta och sista dörrparet för att kliva på, av eller blippa sin biljett" skriver Alexander Krajisnik.