Under 1900-talet växte stadens gator fram, formade efter den växande bilismen. I en tid då fler uppmanas välja mer klimatvänliga färdsätt bör gatunätet ritas om. Det anser Krister Lindstedt och Alexander Ståhle som har tagit fram ett förslag på en ny gatuplan.

– Stadens gator är ett arv från 50–60 år av biltrafik. När det händer mycket i världen rörande mobilitets- och hållbarhetsfrågor tänkte vi att det var dags att ta tag i frågan, säger Krister Lindstedt.

Arkitekt. Krister Lindstedt, White Arkitekter.

Arkitekt. Krister Lindstedt, White Arkitekter.

Privat

Hållas separerade

Grundidén är att gatorna ska ha fler funktioner – lite som sommargågatorna.

– Vi vill ge mer plats åt grönska och människor. Det ökar tryggheten, luften blir renare och är viktigt för en hållbar utveckling, säger Alexander Ståhle.

Engagerad. "Planen är en inspiration för kommunen att rycka upp sig lite. Sommargågatorna är bra, men det behövs enormt mycket mer för att göra det till en stad för människor, inte bilar," säger landskapsarkitekt Alexander Ståhle.

Engagerad. "Planen är en inspiration för kommunen att rycka upp sig lite. Sommargågatorna är bra, men det behövs enormt mycket mer för att göra det till en stad för människor, inte bilar," säger landskapsarkitekt Alexander Ståhle.

Adam af Ekenstam

I förslaget delas Södermalms gator in i tre kategorier – högfarts-, cykelfarts- och gångfartsgator. Genomfartstrafiken skulle i första hand vara på gator där man får köra snabbare – som Ringvägen, Hornsgatan och Folkungagatan.

– Gatorna formges efter deras tillåtna hastigheter, på till exempel gående eller cyklisters villkor. Det leder till att fler kan välja hållbara transportsätt och frigör plats för uteserveringar, grönska och sociala aktiviteter, säger Krister Lindstedt.

Bilar skulle vara tillåtna på cykelfartsgator, men då inte få köra snabbare än 20 kilometer i timmen.

Före. Skånegatan som den ser ut i dag.

Före. Skånegatan som den ser ut i dag.

White Arkitekter/Smarta gator

Efter. Så här skulle Skånegatan se ut om det var en lågfartsgata.

Efter. Så här skulle Skånegatan se ut om det var en lågfartsgata.

White Arkitekter/Smarta gator

Inspiration från kontinenten

Inspiration har de bland annat tagit från andra europeiska städer, som Barcelona där de har vad som kallas superblocks. Det är flera sammanhängande kvarter där gator vikts åt fotgängare och cyklister och det skapats plats aktiviteter.

– Det ska inte vara helt bilfritt. Alla gator ska kunna angöras, men parkeringarna ska bort, säger Alexander Ståhle.

Var ska man parkera då?

– Parkering finns kvar i husen och på Södermalm finns bergsgarage. Gatuparkering har varit extremt subventionerat och på sikt är det inte möjligt att ha det så, säger Krister Lindstedt.

– Det är också viktigt för att ge Södermalmsborna en miljö där deras barn tryggt kan gå och cykla till skolan, säger Alexander Ståhle.

De vill att planen ska vara en inspiration för kommunen. Sommargågatorna är bra, men det behövs enormt mycket mer, menar de.

Många tycker att bilarna redan fått maka på sig?

– Den vanliga reaktionen när det tas bort p-platser är att en liten, oftast högljudd, grupp bilägare blir upprörda, men att den stora majoriteten tycker att det blir mycket bättre. Det visar studier och enkäter över hela världen, säger Alexander.

Krister lägger till:

– Jag tror att vissa kommer att ogilla förslaget, men hoppas att andra blir nyfikna och kanske glada. Det är inte så konstigt att det väcker känslor. Gatorna berör alla. I Köpenhamn och Oslo och i städer i Nederländerna har man omprövat den plats bilar får ta i gatan. Varför ska inte Södermalm kunna göra det?

Förslag. Ny gatuplan för Södermalm. Hela malmen skulle delas in i högfarts-, cykelfarts- och gångfartsgator.

Förslag. Ny gatuplan för Södermalm. Hela malmen skulle delas in i högfarts-, cykelfarts- och gångfartsgator.

White Arkitekter/Smarta gator