Ändrat resebeteende och minskade biljettintäkter har lett till ett tufft ekonomiskt läge för SL efter pandemin. I april la trafikförvaltningen i regionen fram ett förslag på förändringar som skulle gälla från och med december i år – och det påverkar Huddingeborna på flera sätt.

Bland annat innebär förslaget att flera busslinjer läggs ner, får färre turer eller förändrade sträckningar.

En linje som påverkas är 705 mellan Stuvsta och Solgård som enligt förslaget bara ska gå i 30-minuterstrafik, börja gå senare morgonen och sluta tidigare på kvällen. De kortare turer som i dag går Huddinge till Stuvsta och Solgård till Huddinge tas bort.

– Det är synd om den skulle gå ännu mer sällan och inte kvällstid. Det är ju bra att den finns så man slipper gå hem när man har varit ute, säger Håkan Wahlberg som har rest med 705:an i 40 års tid.

För honom skulle indragna bussturer innebära en 30 minuters promenad hem till Myrängen på kvällen.

– Det gör att det tar emot att åka in till stan när bussen går så dåligt kvällstid, den tajmar redan i dag dåligt med pendeln. Det blir dyrt om man ska ta taxi.

Håkan Wahlberg, 69, bor i Myrängen. Han kan delvis förstå förslaget då han vissa tider på dagen kan vara ensam på bussen. Däremot tror han att om bussen slutar gå tidigare på kvällen kommer fler välja att stanna hemma.

Håkan Wahlberg, 69, bor i Myrängen. Han kan delvis förstå förslaget då han vissa tider på dagen kan vara ensam på bussen. Däremot tror han att om bussen slutar gå tidigare på kvällen kommer fler välja att stanna hemma.

Anna Ludvigsson

Flera resenärer som Mitt i pratar med instämmer i att de skulle tveka mer att åka in till stan.

– Det blir ju helt hopplöst, då kan man inte ens gå på bio. Det är många som åker den här bussen under tiderna jag åker, förslaget låter som att det inte har någon verklighetsförankring, säger en man.

Men resenärerna på linje 705 har blivit färre. Enligt statistik från SL så steg drygt 1 830 resenärer per vardag på bussens tre linjer i mars i år. I mars 2019 var den siffran drygt 2 670.

Birgit Näslund, 80 år, åker buss från Stuvsta till hemmet i Segeltorp. "Jag tycker redan att bussarna här behöver gå oftare", säger hon.

Birgit Näslund, 80 år, åker buss från Stuvsta till hemmet i Segeltorp. "Jag tycker redan att bussarna här behöver gå oftare", säger hon.

Anna Ludvigsson

De flesta Mitt i pratar med menar att turerna tidigt på morgonen och sent på kvällen som nu eventuellt försvinner skulle försvåra mest.

– Det vore ju helt galet. Hur är det meningen att man ska ta sig till Cityterminalen eller Arlanda om man ska resa tidigt?, säger en kvinna.

Hon hoppas att kommunen reagerar.

– De måste ta ansvar för sina medborgare och stödja oss.

– Att vänta länge på bussar i Stuvsta är den del av min resa till jobbet i stan som tar upp mest tid. Pendeln tar inte så lång tid men de här glesa avgångarna gör det, säger Inger Ekman som bor i Segeltorp. Hon tror att ytterligare utglesning kan leda till att fler tar bilen.

Nu är förslaget ute på remiss hos regionens alla kommuner. Kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge Vikmång (S), ser med oro på flera av förslagen.

"Inte minst är jag orolig för neddragningarna på linje 705 som riskerar att minska tillgängligheten till busstrafik avsevärt och därmed minska attraktiviteten", skriver hon i ett mejl.

En stor anledning till oron är att neddragningar på linjer 705 och 707 lämnar många resenärer utan andra alternativ än att ta bilen. Just nu granskar de förslaget tillsammans med förvaltningen och ett beslut om remissvar tas innan sommaren.

"Vi kommer att framföra Huddinge kommuns synpunkter till trafikförvaltningen i den här frågan".

I dag går buss 705 en gång i halvtimmen fram till 00.30, med vissa extra turer. Skulle förslaget gå igenom slutar bussen gå klockan 22 i stället.

I dag går buss 705 en gång i halvtimmen fram till 00.30, med vissa extra turer. Skulle förslaget gå igenom slutar bussen gå klockan 22 i stället.

Anna Ludvigsson