Ett gäng brukar träffas i Aspöparken i Örby varje vecka för att umgås, lira gåfotboll, motionera och spela boule tillsammans. Träffarna organiseras av Örby IS.

Nu har några av deltagarna skickat in ett medborgar­förslag till stadsdelsförvaltningen där de föreslår att det anläggs en riktig boulebana i Aspö­parken, eftersom de i dag använder gångbanorna. Förvaltningen anser att förslaget är bra och ska utreda om det är ekonomiskt möjligt att genomföra. Man inväntar stadens budget för 2024. Förvaltningen uppskattar att det kostar mellan 170 000 och 200 000 kronor att anlägga en boulebana.