Vid kommunfullmäktiges möte den 14 juni behandlades ett medborgarförslag som berör pendeltågsstationen i Bro.

En invånare har i april i år vänt sig till kommunen via mejl. Upplands-Brobon konstaterar att: ”Bro utvecklas med kraft i och med att väldigt många nya lägenheter byggs och stor inflyttning sker till Bro.”

Förslagsförfattaren berör det faktum att det blir mycket trångt på perrongen framförallt under rusningstid, både på morgonen och på eftermiddagen. 

I mejlet står även att läsa: ”Det bildas även långa köer när man ska bege sig in och ut från Bro station”.

”Fler in- och utgångar”

Invånaren föreslår att kommunen snarast börjar arbeta med att projektera ett ”nytt större stationshus i Bro, med fler in- och utgångar än i dag”.

Det tydliggörs även att detta bör ske i samarbete med Trafikverket. 

Politikerna tog beslutet att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.