I Tyresö finns idag två hundrastgårdar, en längs Wättinge gårdsväg och en i Sofieberg. Under 2023 ska även en hundrastgård anläggas i Tyresö strand – som också initierades av ett Tyresöinitiativ som inkom år 2020.

Förslaget om en hundrastgård på en gräsyta söder om Ranunkelgränd fick 58 röster på kommunens hemsida.

”Jag tycker mig se ett växande och allomfattande behov av lämpliga rastplatser då alltfler har skaffat sig hund under tiden av pandemi”, skriver Mattias Penninger som har inkommit med förslaget i motiveringen.

Detta är ett av flera Tyresöinitiativ om hundrastgårdar som inkommit, vilket kommunen menar visar på stor efterfrågan bland Tyresöborna. En behovsanalys ska därför genomföras över kommunens behov av hundrastgårdar under hösten 2023 och våren 2024.