Uppsala län

Helena Proos är Enköpingsbo och socialdemokratiskt regionråd. Hon och hennes partikamrater inkom i november med ett initiativ kring hyrpersonal, bland annat att användandet skulle begränsas till maximalt fyra veckor.

"Att förvänta sig att behovet av hyrpersonal ska försvinna över en natt är inte hållbart, men samtidigt kan det med respekt för skattebetalarnas pengar inte vara möjligt att betala vilka priser som helst för hyrpersonal", står det i förslaget.

Sågs som orealistiskt

Vid sitt möte den 31 januari avslog regionstyrelsen initiativet. Regionstyrelsen instämmer i att de ökande kostnaderna för inhyrd personal innebär en ohållbar utveckling. Målsättningen är att kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal ska uppgå till maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna, och ett arbete pågår för att minska inhyrningen. Det bedöms dock som orealistiskt att kunna rekrytera till vakanser inom fyra veckor.

Upphandling pågår

Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Upphandlingen är för närvarande överprövad, men förhoppningen är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet under 2023.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.