En liten skejtpark, en klättervägg, karusell, plaskdamm och toaletter. Boklåda och konst i allén. Det är några av önskemålen i föreningen Humans of Dalens medborgarförslag till stadsdelen om att rusta upp Dalenparken. I förslaget skriver föreningen att parken skulle vara ”juvelen på miljonprogrammets krona” när området byggdes, men att den förfallit och behöver kärlek.

Bland annat föreslår man också att parkleken skulle kunna bemannas och att man borde knyta ihop ängen bakom gungorna med parken. Tanken är en 4H-gård med djur. Föreningen har tidigare kommit med önskemål om en medborgardialog för att inkludera de boende i att lyfta området.