Frågan om överdäckning av E4 i Upplands Väsby är inte ny. Liberalerna var först med idén, men inför valet dammar Kristdemokraterna av förslaget och presenterar det som Glädjens tunnel.

Tanken är att bygga in en del av E4, från norr om trafikplats Glädjen och Hammarby, i höjd med gamla Apoteket.

– På det här sättet skulle vi kunna frigöra stora ytor till sport och rekreation på den yta som blir över motorvägen. Tänk till exempel parker och padelbanor, säger kommunalråd Maria Fälth (KD).

Men bullret är egentligen den främsta anledningen till förslaget om överdäckning.

– Tunneln skulle på ett mycket effektivt sätt minska bullret från motorvägen. De centrala delarna av Väsby bebyggs och många människor bor nära motorvägen. De, om några, skulle vara väldigt betjänta av tunneln, säger Maria Fälth.

Flera andra kommuner har gjort liknande konstruktioner, till exempel på E18 vid Husby. I Sundbyberg har järnvägen byggts ner, med ytor som frigjorts ovanpå.

Det här låter dyrt – och kanske lite galet?

– För tio år sedan var det utopiskt, men inte längre. Jag har ingen aning om vad det skulle kosta, men vi vill att en ordentlig utredning och översyn görs, säger Maria Fälth.

Hon pekar på att kommunen i så fall inte skulle bära hela kostnaden.

– E4 är ju Trafikverkets ansvar och får vi med oss dem kan de bidra till finansieringen.

Hur de andra partierna i Väsbyalliansen ställer sig till förslaget verkar vara lite tidigt att säga. Oppositionen, i form av Socialdemokraterna, ställer sig försiktigt positiva till förslaget.

– Det ska vara lätt att ta sig över E4:an, exempelvis Carlslund/Vilundaparken eller Rusta och Biltema. Socialdemokraterna i Väsby röstades tyvärr ned av Alliansen och Väsbys Bästa när vi la ett förslag, men vi samarbetar gärna för en klok och ekonomiskt hållbar lösning för Väsbybornas bästa, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).