Lidingöbanan trafikerar i princip samma sträcka som buss 221. Därför kan man lägga ner busslinjen, resonerar SL när de presenterar sitt förslag för trafiken 2024.

SL drar åt svångremmen och stryper hela 17 busslinjer i Stockholmsområdet i sitt remissförslag.

Ingrid Bigrell är i stort behov av buss 221.

Ingrid Bigrell är i stort behov av buss 221.

Men att buss 221 skulle vara överflödig håller inte alla Lidingöbor med om. Ingrid Bigrell ogillar förslaget skarpt.

– Om man bor högst upp i Larsberg får man gå långt för att komma till tåget. Det är två stora backar för oss pensionärer, säger hon.

– Dessutom går 221 till båten jag regelbundet tar till Nacka strand.

Att bussen brukar vara full av resenärer är något Mark Landin och Barry Babagalleh är eniga om.

Mark Landin behöver bussen för att kunna hämta sin syster från skolan. I allmänhet tycker han att kollektivtrafiken funkar toppen på Lidingö.

Mark Landin behöver bussen för att kunna hämta sin syster från skolan. I allmänhet tycker han att kollektivtrafiken funkar toppen på Lidingö.

Rósanna Róbertsdóttir

– Jag tar bussen för att hämta min syster som studerar i Bodal. Det är många som åker med den, säger Mark.

– Den tar en annan rutt än andra bussar och jag tar den ofta. Det finns många nyinflyttade i Larsberg som åker med den, säger Barry.

En buss som går hela vägen till Universitetet välkomnar han däremot.

– Jag har jobbat där i närheten tidigare och det var jobbigt att behöva byta flera gånger. Det behövs en buss för dem som bor, går i skolan eller jobbar där.

"Oacceptabelt"

Anders Paulsen (LP), ordförande i tekniska nämnden, menar att staden kommer att göra vad den kan för att ändra på planerna.

– Att dra in linje 221 är naturligtvis oacceptabelt. Då försvinner bussen för Lidingöbor i flera bostadsområden och det är inte okej, säger han.

– Förhoppningsvis kan vi få fram ett remissvar som samtliga partier ställer sig bakom.

Att buss 206 får fler avgångar för att kompensera för 221 är inte ett argument, tycker Anders Paulsen.

– Den bussen går en annan väg. För de som bor i Baggeby och Bodal – vilket är många – finns ingen ersättning.

Ersättningen är då Lidingöbanan, som löper parallellt, enligt SL. Men det är inte alla som bor strax intill tåget. Dessutom har Lidingöbanan varit mindre pålitlig på senare tid.

– Jag har fått samtal från människor som bor i Gåshaga, Brevik och Käppala som tvingats åka taxi för att ta sig fram. Lidingöborna tappar förtroendet för Lidingöbanan när den har inställda avgångar, tekniska problem och personalproblem.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) menar att de problem som funnits med vagnar på tvärbanan, Lidingöbanan och Spårväg City ska vara lösta i juni och att tågen då ska gå som vanligt. Att dra in busslinjer är nödvändigt eftersom det ekonomiska läget är exceptionellt tufft, menar han.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm.

Jann Lipka

– Vi saknar ungefär 2 miljarder för att ekonomin ska gå ihop i SL-trafiken nästa år, så vi behöver göra besparingar där vi ser att det är motiverat, säger han.

– Vi har tappat ungefär 20 procent av resenärerna efter pandemin, och Lidingö är en av de platser där vi förlorat flest resenärer.

Hittills är det dock inte skrivet i sten vilka linjer som påverkas.

– Vi vill ha ett mycket mer dialogbaserat remissförfarande än det varit tidigare, då det uttryckts en stor frustation över att kommunerna får liten återkoppling. Vi vill få in synpunkter och jobba vidare utifrån dem.

Men nu fick kommunerna remissen först i maj – förra året kom den redan i mars. Så de har kort tid på sig att komma med sina synpunkter. Varför?

– Av flera anledningar, men bland annat att vi ville ha ett bättre underlag för att göra en gedigen analys.

Anders Paulsen hoppas på gehör i flera frågor i det kommande remissvaret.

– Det behövs någon form av tvärförbindelse på Lidingö. Antingen en förlängning av 201 till Gåshaga eller den ringlinje vi föreslagit flera gånger. Min ambition är att det ska finnas med i remissvaret.