Täby park

Täbyborna är vana vid att förskolor i området är placerade i fristående hus, men i tätbebyggda Täby park tar man vara på kvartersbostädernas ytor.

I område fem ska en förskola, med plats för cirka 80 barn, byggas. Förskolan planeras på bottenvåningen i kvarterets nordvästra del och kommer ha fyra till fem avdelningar.

Förskolegården ska placeras på kvarterets innergård och bestå av cirka 1 600 kvadratmeder friyta. Vilket motsvarar en friyta på 20 kvadratmeter per barn. Boverkets rekommendationer är 40 kvadratmeter friyta per barn.

– Man gör en sammanvägande bedömning, men vi har mycket grönområden som barnen kan gå till också. Vi planerar just nu den stora stadsparken, och så kommer vi även ha parkstråket Gröna slingan, säger Sara Engstrander, projektchef på Täby kommun.

Förutsättningarna för en förskola i området är att man kan placera den på kvarterets innergård, menar Sara Engstrander. Man har därför lokaliserat förskolan inom det kvarter med störst gård.

Barnens lek på förskolegården kommer enligt Sara Engstrander inte bli ett störningsmoment för de boende i kvarteret.

– Husen kommer att anpassas efter buller. Placeringen av förskolan är en förutsättning för husen, och vi kommer bygga utifrån de premisserna, säger Sara Engstrander.