Rivningen är planerad till i höst och innebär att barn och personal flyttas till tillfälliga lokaler på Sandbäcksvägen 16 i Rönninge, ungefär 1,6 kilometer bort.

Arbetet med att bygga en helt ny förskola beräknas ta ett år och stå klar hösten 2024.