Nu i september ska de gamla lokalerna vid Altorps kapell börja rivas.

Det berättar kyrkogårdschef i Danderyds församling, Per Henrik Hinder, och säger att de hoppas bli klara till nästa höst.

– Tidsplanen är inte helt spikad ännu.

– Vår fromma förhoppning är att bli helt klara till allhelgona helgen 2024.

Nya större lokaler

För nästan precis två år sedan ansökte Danderyds församling om att riva och bygga om vid Altorps kapell.

Sedan en tid tillbaka hade man sett ett behov av bättre lokaler för personalen, ett nytt garage. Men framförallt en ny bisättningslokal, byggnaden dit avlidna transporteras inför en begravningsceremoni.

Petig plats att bygga på

Totalt rör det sig om 300 kvadratmeter av de befintliga byggnaderna som ska rivas. När det sedan är klart ska personalutrymmena bli större och mer moderna.

– Vi såg att det inte var ekonomiskt att renovera de gamla lokalerna. Vi behöver andra och fler ytor, och så har vi andra funktioner jämfört med 70-talet, säger Per Henrik Hinder.

Per Henrik Hinder, kyrkogårdschef Danderyds församling.

Per Henrik Hinder, kyrkogårdschef Danderyds församling.

Therese Wiberg

I och med att begravningsområdet är äldre än 1940 (invigdes 1897) skyddas det av kulturmiljölagen. I planeringen måste man ta hänsyn till allt från träd till byggnadsmaterial.

"Kommer låta lite"

Att planera för byggnationerna, som är budgeterade till 45 miljoner kronor, har varit en process.

– Allting blir mycket känsligare när det är så speciell miljö. Det medför att vi inte kan etablera ytor för att lagra byggmaterial på plats utan måste ta in leveranser kontinuerligt. Det påverkar naturligtvis kostnaden för ombyggnationen. 

Kommer det påverka begravningsplatsen?

– Det kommer det göra, ett bygge påverkar ju alltid. Men vi kommer fortsätta ha begravningar i kapellet, dock med begränsat antal bokningsbara tider. Det kommer bli lite besvärligare att ta sig fram och låta lite vissa dagar, men det hoppas vi att man har överseende med.

Ritad av djursholmsbo

Djursholmsarkitekten Gunilla Wästlund har ritat den nya byggnaden.

– Gunilla har ritat så att det ska fortsatt vara komplett med byggnader som inte tar fokus från vårt fantastiska kapell. Det kommer utan tvekan bli väldigt fint när det är klart, säger Per Henrik Hinder.