Senast den 21 mars ska alla vårdnadshavare i Tyresö välja skola för barn som börjar förskoleklass eller årskurs 7 i höst.

Kommunen har tidigare gått ut med att även föräldrar i lågstadieskolan Sofiebergsskolan behöver välja skola inför årskurs 4, trots att de traditionsenligt alltid blivit garanterade en plats på Fornuddens skola. Detta för att se hur stort behovet faktiskt är.

– Det naturliga är att en del elever hoppar över till friskolor, men på senaste har Fornudden blivit jättepopulär och börjat få lite ont om plats, säger Tyresös grundskolechef Martin Widholm.

Efter mycket kritik och oro från föräldrar beslutade barn- och utbildningsförvaltningen att inte genomföra det vägledande skolvalet, utan i stället öka antalet platser på Fornudden.

– Vi kan redan se att behovet är så stort så vi behöver öppna två klasser. Det gör ett vägledande skolval onödigt.